Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Verantwoorde Businessmodellen

Project

Binnen het project ‘Verantwoorde Businessmodellen’ willen wij de condities voor digitale publieke ruimten onderzoeken. We doen onderzoek naar een ‘blauwdruk’ waarin de fundamentele aspecten voor een open markt door middel van open businessmodellen worden onderzocht als tegenhanger van het businessmodel van grote techbedrijven.

Nu het menselijk leven zich in grote mate online afspeelt, vragen wij ons af wat tegenwoordig de publieke ruimte genoemd kan worden. De publieke ruimte op straat is goed voor te stellen, het publiek debat in traditionele media is goed gereguleerd. De digitale publieke ruimte is een lastigere notie. De onlinewereld is grotendeels een private en commerciële ruimte; er vindt weliswaar ongekend veel menselijke interactie plaats, maar de toon wordt er gezet door de ontwerpkeuzen, filteralgoritmen, voorkeuren en vooral belangen van grote techbedrijven.

Binnen het project ‘Verantwoorde Businessmodellen’ willen wij de condities voor digitale publieke ruimten onderzoeken. We doen onderzoek naar een ‘blauwdruk’ waarin de fundamentele aspecten voor een open markt door middel van open businessmodellen worden onderzocht als tegenhanger van het businessmodel van grote techbedrijven. Dit is van fundamenteel belang voor de creatieve industrie als ‘creative content producers’ en voor digitale makers (ontwerpers en -ontwikkelaars) als de vormgevers in het bijzonder. Wij doen dat aan de hand van de aspecten marktordening, organisatie, technologie en beleving. Bij elk hiervan geldt de vraag welke publieke waarden in het geding zijn en wat hun aandeel is in het creëren van condities voor een open en heterogene, digitale publieke ruimte. Doel is het onderzoeken van een blauwdruk voor het ontwerp van de digitale publieke ruimte, in het bijzonder voor digitale makers.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 25 april 2023

Project Info

Startdatum 01 feb 2022
Einddatum 31 jul 2023