Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

The Hackable City

Project

In het onderzoeksproject The Hackable City werken onderzoekers van de HvA, de UvA en de UU samen met het architectenbureau One Architecture om de rol van digitale media te bestuderen in de ontwikkeling van Buiksloterham in Amsterdam Noord. Hoe kunnen digitale media worden ingezet om burgers en andere stakeholders te betrekken bij de ontwikkeling van het gebied?

Daarmee speelt het onderzoek in op twee belangrijke technologische ontwikkelingen. De opkomst van digitale media platforms en de grootschalige beschikbaarheid van gegevens (‘big data’) hebben grote invloed op het stedelijk leven en het ontwerp ervan. Sociale media platforms stellen burgers in staat om zich te organiseren rond complexe stedelijke kwesties, terwijl big data nieuwe informatie biedt over gebruikspatronen en voorkeuren.

Aan de ene kant is de verwachting dat burgers en belanghebbenden een meer participerende rol gaan spelen als mede-ontwerpers van de stedelijke leefomgeving. Aan de andere kant springen stedelijke ontwerpprofessionals in op dit veranderende speelveld door nieuwe processen, organisatievormen, consortia en businessmodellen te ontwikkelen.

Het onderzoek vertrekt vanuit de notie van de ‘hackable city’, het idee dat stedelijke infrastructuren en processen open moeten worden gemaakt voor het publiek dat zo kan bijdragen aan het veranderen ervan. Middels ‘ontwerpend onderzoek’ zal het project op iteratieve wijze rond specifieke stedelijke kwesties als zelfbouw en watermanamgement een aantal ‘probes’ ontwikkelen, testen en evalueren.

Financiering

  • NWO
  • One Architecture
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

samenwerkingspartners

Het project is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Utrecht, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Pakhuis de Zwijger en het architectenbureau One Architecture.

19 augustus 2015

Project Info

Startdatum 01 apr 2015
Einddatum 30 jun 2016

Contact

Ben Schouten, lector

Locatie

Benno Premselahuis (BPH) | Amstelcampus

Rhijnspoorplein 1

1091 GC Amsterdam

020 595 4700