Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

The place to be together

Kiem project over hoe de cultuur- en retailsector samen de bezoekersbeleving en leefbaarheid van stedelijke kernen kunnen verhogen

Project

De veranderingen en uitdagingen in stedelijke kernen in Nederlands zijn talrijk. Doorgaans gaat de meeste aandacht uit naar de economische duurzaamheid van individuele ondernemingen die strijden om hun voortbestaan. Echter, de kracht die ontstaat bij het co-creëren van positieve en relevante belevingen met consumenten kan bijdragen aan het behouden en vergroten van de aantrekkelijkheid van stedelijke kernen. In dit project onderzoeken we wat er nodig is voor stakeholders uit de retail- en de cultuursector om in co-creatie de grote veranderingen en uitdagingen het hoofd te bieden. We doen dit door naast economische waarden specifiek gezamenlijke en aanvullende waarden te benoemen en uit te werken in praktische toolkit voor de cultuur en retailsector.

We brengen met specifieke casussen het speelveld in kaart middels een stakeholderinventarisatie, uitgebreide mapping en drie design thinking sessies. We inventariseren relevante methodieken, tools en financieringsmodellen om de co-creatie vorm te geven en bestendig te maken. Ter validatie wordt een workshop en een focusgroep georganiseerd waarbij het netwerk van de praktijkpartners direct wordt ingezet. Actieve communicatie en validatie leidt tot de vorming van een consortium die de aanvraag voor een meerjarig project mogelijk maakt.


Deliverables van het project zijn:

• Rapport en vakpublicatie over de overeenkomsten, verschillen en mogelijkheden voor cultuurorganisaties en retailondernemingen ten aanzien van de functie voor consumenten.
• Visualisatie van stakeholders, hun belangen en positie in stedelijke kernen voor drie groottes van steden ten behoeve van het faciliteren van samenwerking.
• Visualisatie van waardenetwerken met inzicht in de waarden, belangen en positie en toegevoegde waarde in het netwerk voor casus Osdorpplein Amsterdam waar verdere lessen voor vraagarticulatie getrokken kan worden.
• Toolkit cultuur/retail: methodieken en tools voor co-creatie van cultuur en retail, toegankelijk en vindbaar.
• Rapport en vakpublicatie over financieringsmodellen voor bestendigheid van gezamenlijke waardenuitwissling.
• Twee blogs op website DNWS
• Consortiumopbouw voor meerjarig projectaanvraag.

2 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 31 aug 2022