Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Platform Onderwijs Innovatie (POI)

Project

Het Lectoraat Crossmedia ziet crowdsourcing als een veelzijdig fenomeen dat op allerlei manieren door een organisatie ingezet kan worden. Zo kan de ‘crowd’ het perfecte antwoord formuleren, grote hoeveelheden werk verzetten en nieuwe top ideeën of concepten bedenken.

Inzet van crowdsourcing is geen garantie voor succes. Er komt veel bij kijken. Hoe activeer je de crowd? Hoe hou je ze betrokken? Wegen de kosten op tegen de baten? Welke kanalen worden ingezet? In van Vliet et al. (2013) zijn dergelijke en andere mechanismen over de werking van crowdsourcing in kaart gebracht, alsook een aantal praktische methoden om een crowdsourcing platform op te zetten. In het project “Platform Onderwijs Innovatie” past het lectoraat deze kennis toe op het onderwijs domein. Er wordt onderzocht op welke wijze crowdsourcing kan worden ingezet om te komen tot een landelijk platform waar innovatieve ideeën voor onderwijsvernieuwing in het HBO worden verzameld en gewaardeerd. Als resultaten worden samenwerkingen met andere (onderwijs) partijen opgezet, een blauwdruk en een prototype van een platform gerealiseerd en innovatieve onderwijsconcepten verzameld.

In POI staat de onderzoeksvraag centraal:

Op welke wijze kan crowdsourcing worden ingezet om te komen tot een landelijk platform waar innovatieve ideeën voor onderwijsvernieuwing in het HBO worden verzameld en gewaardeerd.

Deelvragen:

  • Waaruit bestaat een landelijk platform voor onderwijsvernieuwing en welke elementen zijn hierbinnen cruciaal om een dergelijk platform op te zetten en levendig te houden?
  • Welke kennis en welke skills zijn van waarde voor de beroepspraktijk en waarom?
  • Welke lesmethoden zorgen dat studenten efficiënt kennis en skills leren die van waarde voor de beroepspraktijk zijn?

Samenwerkingspartners

Toek

C2B

Crowdinnovation

Het project team werkt samen met studenten, medewerkers en alumni van een groot scala aan hogescholen zoals Avans, Saxion en de Hogeschool Utrecht. Daarnaast zijn er meerdere marktpartijen bij het project betrokken. De samenwerking vindt met name plaats in de vorm van gesprekken, workshops en uitwisselingen.

Financiering

Het project POI wordt gefinancierd door de Hogeschool van Amsterdam en valt onder de vleugel van het Amsterdams Model voor Onderwijs en Onderzoek (AMOO).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
4 januari 2016

Project Info

Startdatum 01 feb 2015
Einddatum 31 dec 2015

Contact

Jochen Riester, docent-onderzoeker

Locatie

Benno Premselahuis (BPH) | Amstelcampus

Rhijnspoorplein 1

1091 GC Amsterdam

020 595 4700