Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Meer profijt uit data

Project

In het project ‘Meer Profijt uit Data’ wordt onderzocht hoe interactieve mediabedrijven structureel meer inzicht krijgen uit de waarde van gebruikersdata en ontwikkeld hiervoor nieuwe business modellen.

Het project is in september 2016 van start gegaan met een officiële kick-off met alle partners en betrokkenen. Het project heeft een doorlooptijd van 2 jaar en zal eind 2018 worden afgerond. Het doel van dit RAAK-MKB project is het samenbrengen van kennis en inzichten op het gebied van Data Driven Innovatie (DDI).

Het project onderzoekt specifieke vragen van interactieve mediabedrijven gericht op hoe zij meer profijt kunnen halen uit de verzamelde gebruikersdata. Met die kennis kunnen zij bestaande apps verder optimaliseren voor hun klanten én nieuwe diensten ontwikkelen vanuit een zelfstandige positie in de keten. Dit is onderzocht in experimenten door aanpassingen in de ontwikkelde apps en het effect ervan op de gebruikerservaring vast te stellen. De cumulatieve kennis heeft de volgende deliverables opgeleverd: een stappenplan DDI om de waarde van gebruikersdata te bepalen voor de eigen organisatie en hierna te handelen, een platform voor uitwisseling van metadata, data-uitwisselings en data-analyse logica en nieuwe data gedreven business modellen gebaseerd op validatie in experimenten.

4 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2016
Einddatum 30 nov 2018