Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Media Future Week / Media Future Year

Project

Media Future Year’ is een uitbreiding op de reeds bestaande ‘Media Future Week’ (MFW) die sinds 2011 jaarlijks door een aantal Hogescholen in samenwerking met de crossmedia-netwerkorganistie ‘Immovator’ wordt georganiseerd.

De Media Future Week is een intensieve ‘leer en doe’ week vol nieuwe ontwikkelingen op het gebied van media, design, communicatie en gaming. De week is gericht op bedrijfspartners uit de creatieve industrie, HBO studenten en HBO docent-onderzoekers in bovengenoemde gebieden. Kern van het programma is een jaarlijks centraal thema en opdrachten van een vijftal verschillende case partners. Hieraan gekoppeld worden lezingen, workshops en masterclasses georganiseerd zodat studententeams (bestaande uit een mix van opleidingen) veel input hebben om aan de uitwerking van hun opdracht te kunnen werken.
Met ingang van 2014 is een aanvullende programma gekoppeld aan de Media Future Week onder de naam Media Future Year. Hoofddoelstellingen van dit Media Future Year programma zijn:

  • De inhoudelijke ontwikkeling en leerervaringen van de MFW student deelnemers versterken en uitbouwen door het aanbieden van een extra onderwijsprogramma dat aansluit op de Media Future Week
  • Het realiseren van een ‘multiplier’ effect van deze inhoudelijke ontwikkeling en leer ervaring binnen de betrokken HBO opleiding.

Kennis delen

Studenten onderzoeken hoe zij mede studenten (die niet op de MFW zijn geweest) op een innovatieve wijze kunnen laten delen in de kennis en ervaringen die zij zelf op specifieke thema’s van de Media Future Week hebben opgedaan. Denk hierbij aan het bedenken en ontwikkelen van eigentijdse werkvormen voor het onderwijs in de vorm van praktische kennisclips, simulatiespellen, e-learning tools of educatieve games. Afsluitend zijn zij ook verantwoordelijk voor het in de praktijk toepassen en evalueren van deze zelf ontwikkelde werkvormen.

Samenwerkingspartners

Hogeschool Inholland (Karel Koch)

Immovator

Het project Media Future Week / Media Future Year wordt uitgevoerd binnen het MediaLAB Amsterdam van het Amsterdam Creative Industries Network. Zij organiseert en faciliteert – samen met het werkveld en kennisinstellingen - projecten waarin getalenteerde studenten samenwerken aan ambitieuze design challenges.

Financiëring

Dit project is mede gefinancierd vanuit Amsterdam Creative Industries Network. Partners dragen ‘in kind’ bij en het lectoraat Crossmedia brengt onderzoekstijd en -middelen in.

4 januari 2016

Project Info

Startdatum 01 jan 2015
Einddatum 31 dec 2015

Contact

Jos Vrolijk, projectleider

Locatie

Benno Premselahuis (BPH) | Amstelcampus

Rhijnspoorplein 1

1091 GC Amsterdam

020 595 4700