Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Ma.ak020

Maatschappelijk akkoord van Amsterdam

Project

Eind 2019 is het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam (Ma.ak020) gepresenteerd. Deze gezamenlijk opgestelde set aan afspraken, uitgangspunten en voorwaarden stelt Amsterdammers beter in staat om samen aan een duurzame, inclusieve, gezonde, eerlijke, innovatieve en initiatiefrijke stad te werken. Meer dan 600 actieve bewoners, maatschappelijke initiatiefnemers, ambtenaren, politici, ondernemers, onderzoekers en andere partners gaan zich hiervoor inzetten.

Nu is het moment aangebroken om het Maatschappelijk akkoord uit te voeren. Dat doen we door Ma.akbanken: een op maat gemaakte methode en plek om samen kwesties rond democratisering innovatief op te lossen. In 2021 gaan minstens vier Ma.akbanken open.

Ons doel is om ons instrument zowel online als live beschikbaar te maken voor een grote groep mensen, in samenwerking (oftewel co-creatie) tussen leef- en systeemwereld en in begrijpelijke (beeld-)taal. Met de Creative Cross-over regeling van CoECI kan de methodiek van de Ma.akbanken ontwikkeld worden tot instrumenten, waarmee ervaringen en leerpunten breed kunnen worden gedeeld.

Deze interactieve en lerende communicatiemiddelen bestaan uit:

  • Digitaal web based gereedschap (website, of webpagina’s binnen coöperatieve website gebiedonline.nl)
  • Communicatieacties in de stad, leidend tot de Ma.akkrant en doorontwikkeling van de Ma.akbankmethodiek.

Betrokken partijen

Ma.ak020werkt samen met de Master Digital Design en met het lectoraat Creative Media for Social Change, verbonden aan de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is er een samenwerking met een multidisciplinair team van onderzoekers, studenten, communicatiespecialisten, ontwerpers en verhalenvertellers uit het netwerk van de Ma.ak020-Coöperatie Gebiedonline. Ook andere helixpartners zijn betrokken: actieve bewoners, initiatiefnemers, het maatschappelijk middenveld en ambtenaren.


Verwachte projectresultaten

Maatschappelijk initiatief werkt vanuit een concrete behoefte en met een fluïde netwerk aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk en het versterken van gemeenschappen. Dat kan op buurtniveau zijn, maar ook op het niveau van de hele stad. Het kenmerkt zich door een eigen dynamiek, die verschilt met die in systeemwerelden zoals de overheid. De aansluiting op instellingen en gemeenten gaat om die reden vaak lastig en vraagt om cultuurverandering. Dat is de taak van de Ma.akbank. De impact die maatschappelijke initiatieven hebben, wordt door Ma.akbanken verstevigd en verduurzaamd. Het leren hiervan en communiceren hierover is een kunst: de Ma.akbankmethodiek.


Financiering

Dit project is medegefinancierd met de Creative Cross-over regeling 2021 van het Center of Expertise for Creative Innovation (CoECI). Dit project draagt bij aan het CoECI-thema to ensure inclusive participation. Het doel van Ma.ak020 is immers: Amsterdammers beter in staat stellen om samen aan een duurzame, inclusieve, gezonde, eerlijke, innovatieve en initiatiefrijke stad te bouwen. Ma.ak020 werkt aan een 'nieuw verhaal’ voor de tussenruimte tussen de stad (buurtniveau) en haar lokale overheid, in een samenwerking die ook op draagvlak kan rekenen binnen de ambtelijke en bestuurlijke wereld, zodat de uitkomsten ook daar landen en effectief zijn.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 4 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 jun 2021
Einddatum 31 dec 2021