Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Liveness coming to life

Project

PhD research into the mediatised experience of events.

This research project focusses on liveness: being connected through media to events that matter to us as they unfold. How do people connect to events through media? And how do they share their live experiences with others? Through qualitative analysis of extensive interview material, diaries and media content from three very different Dutch case studies - Oerol Festival 2017, Serious Request 2017, and Pride Amsterdam 2018 – it sheds light on the intertwinement of users, technology and content in media use around events.

Being there when it happens, it seems to become more important and in our deeply mediatized world we have myriad ways to experience this. This can lead to surprising situations. The experience of liveness can be stronger when following an event on TV or Snapchat than being there on the ground. And the experience of being there on the ground is often enhanced or confirmed by capturing and sharing it through a WhatsApp message or an Instagram Story. We love to capture our event experiences and share where we are. A 3FM Serious Request visitor: “Being here is special to me and then I want to share that with my followers.” With stories, snaps and posts we confirm the extraordinary moment, connect with others and create memories. However, this does not mean that we are uncritical about our media use: event experiences are concurrently intensified and disturbed by capturing and sharing them. A Oerol-visitor: “Sometimes, I would almost - but I don’t dare it - leave my phone at home. But then again, I would also regret that. This is a constant inner conflict.” Exactly these layered experiences make for a layered exposition of how liveness is constructed in a deeply mediatised society.

The extensive participatory fieldwork in this project – interviews with 383 people in three events – creates very rich ethnographic material. Speaking to people about their media use in situ at various event locations in this very informal way provides a unique entrance into their experiences. In addition, longer interviews were held with participants who logged their media use during the events. In these interviews there is more room for reflection: what constructs the feeling of being there as it happens? The ethnographic material is combined with online observations and collected posts, stories and tweets, providing a good view on the interplay of user, content and technology in media use around events.

If you would like to learn more about Esther’s research, plan to do an excellence project or thesis on the topic, or would like her to present about it in your class or project feel free to contact her at e.e.hammelburg@hva.nl.

Would you like to stay updated, please follow me/this project on:

(Planned) output

Dutch text below

Dit onderzoek draait om liveness: via media erbij zijn op het moment dat het gebeurt. Hoe zetten we media in om ons te verbinden aan events? En hoe delen we onze live-belevingen met anderen? Rond drie concrete events – Oerol 2017, 3FM Serious Request 2017 en Amsterdam Pride 2018 – spreek ik volgers en bezoekers en verzamel ik media-content. In de analyse van dit materiaal kijk ik naar de wijze waarop mediagebruiker, mediatechnologie en media-inhoud op elkaar inwerken.

Erbij zijn wanneer het gebeurt, het lijkt belangrijker dan ooit en we hebben meer manieren om dat te beleven. Dat levert soms verrassende situaties op. Zo kan je thuis voor de buis of op SnapChat meer het gevoel hebben dat je erbij bent dan wanneer je ter plekke bent. En als je er wel ter plekke bij bent dan fotografeer en deel je dat. Een bezoeker van 3FM Serious Request: “Ik vind het gewoon bijzonder om hier te zijn en dan wil ik dat graag delen met de mensen die mij volgen.” Met stories, snaps en posts bevestigen we het bijzondere van het moment, verbinden we ons met anderen en creëren we herinneringen. Toch zijn we ook kritisch over de invloed van ons mediagebruik: event-ervaringen worden zowel versterkt als verstoord door het vastleggen en delen ervan. Een Oerol-bezoeker: “Soms, zou ik bijna… maar ja, dat durf ik dan ook weer net niet… mijn telefoon thuis willen laten. Maar dat vind ik dan ook wel weer jammer. Dat conflict speelt steeds.” Juist deze dubbele ervaringen maken dat er in dit onderzoek een gelaagd beeld ontstaat van de constructie van liveness in de huidige gemedialiseerde samenleving.

Het omvangrijke participatieve veldonderzoek in dit project – ik sprak rond de drie events met 383 personen - levert rijk etnografisch materiaal op. Informele in situ interviews op diverse eventlocaties met mensen over hun mediagebruik in het moment geven een unieke inkijk in hun gemedieerde event-ervaringen. Daarnaast hield ik langere interviews met participanten die hun mediagebruik bijhielden gedurende de events. Hierin is meer ruimte voor reflectie op dit mediagebruik: wat maakt nu dat je echt het gevoel hebt dat je erbij bent op het moment dat het gebeurt? Door dit interviewmateriaal te combineren met online observaties en verzamelde posts, stories en tweets is er veel te ontdekken over de wisselwerking tussen gebruiker, content en technologie in het mediagebruik rond events.

Wil je meer weten over dit onderzoek of de bevindingen, wil je een excellentieproject doen of afstuderen op dit gebied, of lijkt een presentatie hierover je interessant voor jouw module of project? Neem dan vooral contact op: e.e.hammelburg@hva.nl

Wil je mij/dit project volgen dan kan dat via:

(Geplande) output

4 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2015
Einddatum 31 dec 2020