Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Festivalmonitor

Project

Ieder jaar weer krijgt het festivalseizoen veel aandacht in de pers, niet alleen met recensies maar ook met allerlei reflecties op het publieksgedrag, veiligheidsaspecten (storm!), de impact voor de omgeving (boze buurtbewoners!) en de ontwikkeling van de sector. Het is niet ongebruikelijk dat daarbij allerlei beweringen worden gedaan over de sector als geheel zoals over het innovatieve gehalte van de programmering van festivals of over het ontstaan van niches in de sector. Het aangedragen bewijs voor deze ‘ontwikkelingen’ is hooguit anekdotisch.

Het project ‘Festivalmonitor’ wil tot een onderzoeksdataset komen op basis waarvan valide en betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over ontwikkelingen in de festivalsector. Dit zal de vorm krijgen van een jaarlijks uit te brengen Festivalmonitor en een website om onderzoeksdata en inzichten te delen met de sector. De focus ligt op muziekfestivals (pop/rock/dance) en op programmeringsgegevens. Juist omdat het aspect van programmering een belangrijk onderdeel van het FestivalDNA is en veelal wordt gezien als een belangrijk aspect voor het onderscheidende vermogen van festivals (Van Vliet, 2012). Niet onbelangrijk in een sterk concurrende sector.

Dit doet het project in eerste instantie door gegevens te verzamelen en vast te leggen omtrent festivalnaam, festivallocatie, bands, podium, hoofdact of niet, datum, tijd van optreden, ticketprijs. Met de verzameling van deze data kunnen al diverse interessante onderzoeksvragen worden onderzocht zoals: Hoe onderscheidend zijn festivals ten opzichte van elkaar ten aanzien van programmering? Hoe onderscheidend is een festival zelf in haar programmering ten opzichte van eerdere edities? Is er sprake van ‘opwaartse mobiliteit’ van bands d.w.z. groei naar hoofdact toe? (‘The Road to MainStage’). Met deze inzichten kan de sector een beter onderbouwde spiegel worden voorgehouden omtrent ontwikkelingen en gedrag van festivals.

4 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 jul 2015
Einddatum 31 dec 2017

Contact

Iris Willems, HOIO

Locatie

Benno Premselahuis (BPH) | Amstelcampus

Rhijnspoorplein 1

1091 GC Amsterdam

020 595 4700