Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Event Touchpoints

Project

Event Touchtpoints gaat over de bezoeker en zijn customer journey in het hele proces van oriënteren tot het herbeleven van het event naderhand. Dit proces is een aaneenrijging van momenten waarin bezoeker en event elkaar ‘ontmoeten’, deze touchpoints zijn de contactmomenten waarop de dienstverlening gestalte krijgt.

Vraag is hoe eventorganisaties zo optimaal mogelijk de customer journey kunnen sturen in het licht van veranderingen in publieksgedrag (participatie, co-creatie) en disruptieve creatieve technologie: door nieuwe media, apps en digitalisering is de bezoeker een veel sterkere actor geworden in de eigen customer journey, met mogelijkheden van co-creatie en participatie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door actief samen te werken met eventorganisaties in het ontwerpen van hun event en de evaluatie ervan door de bezoekers.

Samenwerkingspartners

Het project Event Touchpoints wordt uitgevoerd binnen het Event Lab van het Amsterdam Creative Industries Network. Zij wil de toegevoegde (maatschappelijke en economische) waarde van culturele live events aantonen, de sector als geheel versterken en specifiek de (aankomende) professional werkend in de sector kennis, vaardigheden en ervaring aanreiken die robuust is in het licht van toekomstige disruptieve ontwikkelingen.

Financiëring

Dit project is mede gefinancierd vanuit Amsterdam Creative Industries Network. Partners dragen ‘in kind’ bij en het lectoraat Crossmedia brengt onderzoekstijd en -middelen in.

10 juli 2017

Project Info

Startdatum 01 jan 2015
Einddatum 31 dec 2016

Contact

Michiel Rovers, projectleider / onderzoeker

Locatie

Benno Premselahuis (BPH) | Amstelcampus

Rhijnspoorplein 1

1091 GC Amsterdam

020 595 4700