Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

De Tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw

Project

In het project De Tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw richten we ons op een aspect dat de laatste jaren steeds dominanter is geworden in het werk van tentoonstellingsmakers in musea: het bieden van een bezoekersbeleving. Dit wordt in de Nationale Kennisagenda voor het Museale Veld omschreven als ‘het raken en inspireren van bezoekers’ (Versloot, 2014). In dezelfde kennisagenda wordt de bezoekersbeleving als strategisch speerpunt benoemd, waarbij de aanvullende vraag gesteld wordt of digitale middelen zoals een multimediatour of 3D visualisatie hieraan bij kunnen dragen. De vraag is natuurlijk hoe een door de tentoonstellingsmaker beoogde bezoekersbeleving te realiseren is in een tentoonstelling.

Tentoonstellingsmakers geven aan praktische kennis en tools nodig te hebben om goede afwegingen te kunnen maken in het ontwerpen van de bezoekersbeleving met digitale media én om de feitelijke bezoekersbeleving te kunnen evalueren. Een vraag die ook bij toeleverende bedrijven leeft omdat onderzoek naar nieuwe kennis en tools er vaak bij inschiet in de realisatie van projecten. Uit gesprekken met al deze partijen is een overkoepelende praktijkvraag geformuleerd:

hoe kan ik als tentoonstellingsmaker sturen op de door mij beoogde bezoekersbeleving met digitale media en evalueren wat de impact hiervan is?

Om deze vraag te beantwoorden zijn deelvragen geformuleerd die in samenwerking met kennisinstellingen en tentoonstellingsmakers beantwoord worden, door middel van het uitvoeren van casestudies, experimenten en bezoekersonderzoek. Het project heeft het doel om praktische tools te ontwikkelen waarmee tentoonstellingsmakers gerichter belevingen kunnen creëren en te evalueren. Het gaat om een ontwerpspel, een (digitale) toolkit om bezoekers bij het ontwerpproces te betrekken, meetinstrumenten voor bezoekersbeleving, en publicaties en workshops voor het werkveld.

Consortium

Het consortium van De Tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw wordt gevormd door de Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Crossmedia), de Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Zuiderzee Museum, Allard Pierson Museum, Museum Boerhaave, Joods Historisch Museum en Amsterdam Museum. Verdere projectpartners zijn de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), MOTI, het Drents Museum, Nationaal Museum van Wereldculturen, Nationaal Militair Museum en Nationaal Museum Kamp Vught. Voorts nemen bedrijven deel die gespecialiseerd zijn in content, design, productie en realisatie van museale ervaringen: Bruns, Tinker Imagineers, NothernLight, Kossman.dejong, No More Mondays, Yipp, Toink Communicatie en Familiemusea.

4 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 feb 2017
Einddatum 01 mrt 2019

Locatie

Benno Premselahuis (BPH) | Amstelcampus

Rhijnspoorplein 1

1091 GC Amsterdam

020 595 4700