Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Meer bezoekers naar mijn winkel

Winkelbezoek verhogen met innovatieve technologie

Project

MKB-winkeliers worden geconfronteerd met een teruglopend aantal winkelbezoekers, waardoor omzetten dalen en hun voortbestaan in het gedrang komt. Door online concurrentie en veranderend consumentengedrag dalen het aantal winkelbezoekers en de omzet. Om het tij te keren willen MKB-winkeliers meer kennis opdoen over de mogelijkheden die innovatieve technologie hen biedt om meer winkelbezoekers aan te trekken. Uit de vraagarticulatie is gebleken dat zowel de winkeliers als technologiepartijen uit het MKB het meeste verwachten van vier soorten technologie: een mobile loyalty app, interactieve digitale schermen, locatie-specifieke berichten (geofencing) en augmented reality. Over deze innovatieve technologieën willen zij meer kennis op doen. In dit project onderzoeken we het effect van deze vier technologieën in twee verschillende winkelgebieden: de Beethovenstraat en het Hallenkwartier in Amsterdam.

De centrale onderzoeksvraag van dit project luidt: “Hoe en in welke mate leidt de inzet van diverse innovatieve technologieën (mobile loyalty app, interactieve digitale schermen, geofencing, en augmented reality) tot een hoger aantal winkelbezoekers?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn vier deelvragen geformuleerd, die aan de hand van vier samenhangende werkpakketten samen met consortiumpartners via praktijkgericht onderzoek zullen worden beantwoord.

Netwerk- en projectleden

Dit projectvoorstel is een initiatief van het Store Innovation Lab (SIL). Het SIL is een lopend onderzoeksprogramma van het speerpuntenprogramma Ondernemerschap van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de twee betrokken lectoraten: lectoraat Digital Commerce en Lectoraat Crossmedia.

De kern van het consortium bestaat uit de Hogeschool van Amsterdam, Stad&Co, acht winkeliers en vijf technologiepartijen. De nieuwe kennis die met dit project wordt gegenereerd over de mogelijkheden die innovatieve technologieën bieden om het aantal winkelbezoekers (en daarmee de omzet) te verhogen, is van grote waarde voor MKB-winkeliers in heel Nederland.

Resulaten

De resultaten van het onderzoek worden daarom in een vijfde werkpakket via een te lanceren website gedeeld. Deze website bevat tevens een interactief raamwerk waarmee de winkelier wordt geholpen om een keuze voor technologie te maken (keuzehulp) en een overzicht van (op het MKB gerichte) leveranciers van de diverse technologieën, zodat winkeliers en technologiebedrijven elkaar in de toekomst beter kunnen vinden.

4 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 31 dec 2019