Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Experience paskamers om fysieke winkelbeleving te optimaliseren

Project

Technologiebedrijven Kega en Utilicht en retailer Hunkemöller hebben een vraag over ‘experience passen’ bij het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam neergelegd. Kega, Utilicht en Hunkemöller zijn bezig met het ontwikkelen van een ‘experience paskamer’, waardoor het passen van lingerie aangenamer en efficiënter moet worden voor de klant. De vraag die ze bij het lectoraat Crossmedia hebben neergelegd luidt: Is er bij klanten behoefte aan technologieën in de paskamer die het passen kunnen vergemakkelijken en verbeteren en zo ja, om welke technologieën gaat het?

Het lectoraat, waarvan één van de onderzoekslijnen retail en winkelbeleving is, zal deze vraag gezamenlijk met partners Kega, Hunkemöller en Utilicht beantwoorden. Middels een specifieke casus (experience paskamers) zal er in kaart gebracht worden welke behoeften klanten van lingeriewinkels hebben omtrent passen, welke technologie deze behoeften kan vervullen en hoe deze de algehele winkelbeleving beïnvloedt. Tevens is een doel van deze samenwerking om te verkennen hoe dit onderzoek opgeschaald kan worden. Daarom zal er gewerkt worden aan het bouwen van een consortium bestaande uit zowel meer technologiebedrijven als andere retailers en kennispartijen, om het vraagstuk omtrent winkelbeleving tegemoet te komen.

Het project beoogt de volgende uitkomsten


• Schematisch overzicht van behoeftes van consumenten omtrent passen in de winkel, gelinkt aan
bijpassende technologieën die mogelijk inspelen op deze behoeftes.
• Instrument in de vorm van een gevalideerde vragenlijst die meet in hoeverre een technologie binnen
de retail ‘probable’ en ‘pleasurable’ is.
• Publicatie in vakmedia over de uitkomsten van dit onderzoek:
o Welke behoeftes consumenten hebben wat betreft passen in een lingerie-winkel
o Mogelijke invloed van verschillende paskamer-technologieën op winkelbeleving van de
consument
o Kans dat consumenten technologieën in de paskamer daadwerkelijk zullen gebruiken
• Concepten voor prototype nieuwe technologie omtrent passen.
• Kennisdisseminatie en vraagarticulatie sessies met meerdere retailers, technologiebedrijven en
kennispartijen.
• Interne vooraanmelding HvA Raak MKB, consortiumvorming en gezamenlijk projectvoorstel dat als
input voor een Raak MKB aanvraag dient

4 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 jun 2017
Einddatum 01 sep 2017

Contact