Student- en docentpercepties op onderzoek in het beroep (OiO)

Strategisch programma Onderzoek in Onderwijs

Project

Hebben studenten de intentie om onderzoek te gebruiken in hun latere beroepspraktijk? En hoe denken docenten over de perceptie die studenten hebben op onderzoek in de beroepspraktijk?

Uit onderzoek blijkt dat studenten onderzoeksvaardigheden nodig hebben om na hun opleiding goed te kunnen functioneren in onze hedendaagse supercomplex society. Echter, het aanleren van onderzoeksvaardigheden aan studenten is alleen mogelijk wanneer de student de intentie heeft om deze vaardigheden te gebruiken in zijn of haar latere beroepspraktijk. Hebben studenten de intentie om onderzoek te gebruiken in hun latere beroepspraktijk? En hoe denken docenten over de perceptie die studenten hebben op onderzoek in de beroepspraktijk?

Dit onderzoeksproject betreft een longitudinaal onderzoek, waarin door middel van twee vragenlijsten met drie verschillende schalen wordt gemeten wat de student- en docentpercepties zijn op onderzoek in het beroep. Deze drie schalen zijn:

  1. De Research Acceptance in Vocational Education Questionnaire
    (RAVE-Q; Van der Linden, Bakx, Ros, Beijaard, & Vermeulen, 2012)
  2. De Experienced Research Integration
    (Verburgh, & Elen, 2011)
  3. De onderzoekscontext-schaal
    (Verburgh, & Elen, 2011; Visser-Wijnveen, Van der Rijst, & Van Driel, 2016)

Naast de drie kwantitatieve schalen, bevatten de twee vragenlijsten ook een gedeelte met open vragen. Metingen zullen in 2017, 2019 en 2021 worden gedaan bij zowel de studenten als de docenten binnen de HvA. Vervolgens zullen de resultaten met elkaar worden vergeleken.

Publicaties

Griffioen, D. M. E. (2018). The influence of undergraduate students’ research attitudes on their intentions for research usage in their future professional practice. Innovations in Education and Teaching International, 1–11.

Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 16 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2016

Contact