Docenten als curator

het selecteren, structureren en presenteren van crossmediale materialen in het hoger beroepsonderwijs

Project

Een curator in een museum kan als geen ander artefacten selecteren en arrangeren. Kunnen docenten hier iets van leren als het gaat om het selecteren en organiseren van crossmediaal lesmateriaal?

De afgelopen decennia is steeds meer materiaal digitaal beschikbaar geworden: van onderzoeksartikelen en journaalitems tot online cursussen en YouTube-video’s. Een gevolg daarvan is dat docenten in het hoger beroepsonderwijs uit een overvloed aan materiaal kunnen putten bij het selecteren van lesmateriaal. Om het leren van studenten te bevorderen, is het van belang dat dit materiaal op passende wijze wordt geselecteerd, gestructureerd en gepresenteerd. Docenten moeten daarom niet alleen in ogenschouw nemen welke materialen goed bij hun onderwerp en studenten passen; ze moeten ook afwegingen maken over het structureren en verbinden van die materialen.

Deze taak van de docent vertoont overeenkomsten met de taak van een curator in een museum. Die is immers gespecialiseerd in het selecteren, arrangeren, organiseren en contextualiseren van artefacten. Er is niet veel bekend over hoe docenten in het hoger beroepsonderwijs deze rol van curator invullen en hoe ze daarin ondersteund kunnen worden. In dit onderzoek wordt daarom onderzocht hoe docenten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs onderwijsmaterialen selecteren, structureren en presenteren, vanuit het perspectief van ‘curatie’.

De centrale vraag in dit onderzoek is:

Hoe cureren docenten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs crossmediale materialen voor educatieve doeleinden en hoe kunnen zij hierbij ondersteund worden?

Het doel van dit onderzoek is om een empirisch model te ontwikkelen voor ‘educational curation’ dat gebruikt kan worden voor het ondersteunen en trainen van docenten in het hoger beroepsonderwijs.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 16 oktober 2023

Project Info

Startdatum 14 mrt 2019