De verbinding tussen onderzoek en onderwijs in vacatureteksten (OiO)

Strategisch programma Onderzoek in Onderwijs

Project

Welke kwaliteiten vinden hogeronderwijsorganisaties belangrijk als het gaat om het aanzoeken van nieuwe medewerkers? En sluit dit aan op het landelijk beleid om onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden? Dit onderzoeksproject betreft een longitudinaal onderzoek naar de verbinding tussen onderzoek en onderwijs in vacatureteksten van hogescholen en universiteiten.

Het creëren van een onderzoekend vermogen bij studenten, vraagt om een nauwe verbintenis tussen onderzoek en onderwijs in het hoger onderwijs. Omdat docenten een cruciale rol vervullen in het ontwikkelen van het gehele onderwijs, spelen zij een belangrijke rol in het verbinden van onderzoek met onderwijs. Om een verbinding te maken tussen onderzoek en onderwijs in het curriculum, hebben docenten zowel onderzoeks- als onderwijscompetenties nodig, die zichtbaar zouden moeten zijn in het aannamebeleid van het hbo. Momenteel is het onbekend of onderzoek en onderwijs verbonden zijn in de functies van Nederlandse academici.

Dit onderzoeksproject betreft een longitudinaal onderzoek naar vacatureteksten van hogescholen en universiteiten. In de vacatureteksten worden de taken en de competenties geanalyseerd en wordt gekeken of er een verbinding is tussen onderzoeks- en onderwijstaken en competenties. Gedurende 2016 tot 2019 worden elk jaar op één dag alle vacatureteksten die die dag online staan verzameld.

Publicaties

Griffioen, D. (2018). Building Research Capacity in New Universities During Times of Academic Drift: Lecturers Professional Profiles. Higher Education Policy, 1–20.

Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 16 oktober 2023

Project Info

Startdatum 28 jun 2016

Contact

Indira Day