De verbinding tussen kennis en de beroepsidentiteit van studenten

Project

Bij studenten in het hoger beroepsonderwijs staat het opdoen van praktische kennis centraal. Maar welke rol speelt theoretische kennis in het ontwikkelingsproces van deze studenten? En hoe beïnvloedt deze kennis hun perceptie op het beroep en op hun professionele identiteit?

Studenten in het hoger beroepsonderwijs worden opgeleid voor een professionele rol op hoog niveau. Ter voorbereiding op deze rol interacteren ze in hun opleiding met professionele kennis, theoretische kennis en de professionele praktijk. Er is bekend dat interactie met kennis studenten helpt om via het hoger onderwijs de transformatie van leerling op de middelbare school naar professional in de maatschappij te maken. Het is alleen niet duidelijk hoe deze interactie met kennis zorgt voor deze transformatie. Uit onderzoek binnen universiteiten is gebleken dat de voorwaarde voor het slagen van deze transformatie is dat de student de noodzaak van de transformatie inziet en bereid is deze te doorlopen. Deze kennis is voor de setting van het hoger beroepsonderwijs echter niet voldoende. In de universitaire opleidingen spelen professionele praktijk en praktische kennis immers een veel minder grote rol en speelt abstracte kennis een grotere rol.

Dit longitudinale project bestudeert systematisch de interactie van studenten met verschillende soorten kennis gedurende hun gehele bacheloropleiding. Daarmee verkrijgen we inzicht in hoe deze interactie kan leiden tot de gewenste transformatie van leerling naar professional. Dit inzicht is zowel belangrijk voor hoger onderwijs onderzoek, als voor de hoger onderwijs praktijk.

De centrale vraag in deze studie is:

Welke rol spelen kennis uit theorie en praktijk in de ontwikkeling van de identiteit, de professionele identiteit en het probleemoplossend vermogen van bachelorstudenten in het hoger beroepsonderwijs?

Voor dit onderzoek worden vier maal 25 studenten uit vier verschillende opleidingen gevolgd gedurende hun gehele opleiding middels het afnemen van interviews, vragenlijsten en testjes. De resultaten worden per opleiding gerapporteerd, maar ook onderling vergeleken. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met prof. dr. Paul Ashwin van Lancaster University (UK) die vergelijkbare projecten uitvoert in Engeland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 16 oktober 2023

Project Info

Sfeerafbeelding
Startdatum 01 sep 2019

Contact

Indira Day