Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Programma

Het traject loopt langs 3 lijnen: de ontwikkelings-, reflectie- en beoordelingslijn.

Leerlijnen

Bij elke bijeenkomst leer je en doe je; we zoeken altijd de balans tussen kennisoverdracht en het trainen van vaardigheden. We vertalen theoretische concepten naar de concrete praktijk, zodat je direct ervaart wat je met die kennis kunt. 

Je opleidingstraject loopt langs 3 lijnen:

De ontwikkelingslijnDe reflectielijnDe beoordelingslijn
Is afgerond als het ontwikkelingsportfolio compleet is.Is afgerond na het voeren van het Criteriumgericht Interview over het beoordelingsportfolioIs afgerond na het behalen van het bij de opleiding behorende getuigschrift
22 opleidingsdagen (18 hele dagen en 4 halve dagen) verspreid over ca. 21 maanden. Op uw werkplek voer je diverse opdrachten en taken uit, waarmee je oefent met de vier kerntaken.Loopt gedurende de hele opleiding parallel aan de ontwikkelingslijnBeoordeling vindt plaats op verschillende momenten tijdens en aan het eind van de opleiding.
samenstellen ontwikkelingsportfolio:
- verplichte opdrachten
- reflectieverslagen
- toepassingsopdrachten
- startverslag
- reflectieverslagen
- feedback
- prestatie 1 en 2
- prestatie 3: Criteriumgericht interview over het beoordelingsportfolio

Begeleiding en beoordeling

In de opleiding krijg je begeleiding van een opleider van de Hogeschool van Amsterdam en door een coach van de eigen school. Op sommige ROC’s heb je ook een werkplekbegeleider.

De opleider begeleidt de ontwikkeling en voortgang tijdens de ontwikkelingslijn van de opleiding, geeft feedback op je verplichte opdrachten en bezoekt je in een lessituatie op school. Tevens bereidt de opleider je voor op de beoordelingslijn van de opleiding.

Bekijk ook eens de programmagids wanneer je meer over het hele traject wilt weten. 

Coach

Het ROC of de Vakschool verplicht zich tot het aanbieden van een opgeleide coach. Deze coach heeft tot taak de cursist te begeleiden tijdens het werkplekleren. Deze coach wordt door het ROC voor deze taak gefaciliteerd met 2 uur per week gedurende de looptijd van de opleiding. De coach:

  • is aanwezig bij de start van de opleiding om met de cursist die hij begeleidt een begeleidingsplan te maken;
  • heeft regelmatig/wekelijks contact met de cursist over de voortgang;
  • monitort het werkplekleren, bespreekt zo nodig toepassingsopdrachten en keuzetaken;
  • legt zes maal een lesbezoek af, waarvan één samen met de opleider;
  • voert twee voortgangsgesprekken met de cursist, beide samen met de opleider;
  • begeleidt (eventueel) de intervisie-bijeenkomsten voor startende docenten in de eigen school.

Voorafgaand aan de opleiding worden de coaches uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin zij informatie over de opleiding en hun begeleidersrol krijgen. Halverwege de opleiding is er een tweede bijeenkomst met alle coaches om hun coachrol en de voortgang van de cursisten te bespreken.

Indien je ROC niet over opgeleide coaches beschikt, is het mogelijk om een ervaren en bevoegde docent op te laten leiden tot coach. De HvA biedt daarvoor een training aan: