Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

Je bent een ervaren professional en kunt enthousiast vertellen over je vak. Maar om al die vakkennis goed te laten beklijven bij een klas mbo-studenten, dat is andere koek. Logisch, je bent van oorsprong ook niet opgeleid als docent. Je mist soms nét die didactische en pedagogische vaardigheden, instrumenten én ervaring die het lesgeven een stevige basis geven. In deze cursus verwerf je een startbekwaamheid voor het beroep van docent in het mbo. Zo kun je je vak met nóg meer plezier uitoefenen.

Schrijf je in
twee studenten aan het leren

Programma

De opleiding helpt je aan de benodigde pedagogische-didactische kennis en vaardigheden. Zo ben je naast professional in je vak, ook professional voor de klas. Je volgt 23 bijeenkomsten waarin je een vertaling maakt van de theorie naar de praktijk. In het werkplekleren oefen je je nieuwe vaardigheden in beroepssituaties en krijg je feedback. De situaties nemen toe in complexiteit, terwijl de ondersteuning afneemt. Ondertussen blijf je reflecteren op je handelen. Er is veel uitwisseling tussen deelnemers. Dat is prettig, want er zijn eisen aan je kennis en kunde. Je moet kunnen plannen, organiseren, samenwerken en prioriteren. Je richt je op het behalen van de 3 bekwaamheidseisen voor leraren: vakinhoudelijk-, vakdidactisch-, en pedagogisch bekwaam. Deze zijn vertaald naar 4 kerntaken over de docent. Last but not least: de opleiding kent een drietal leerlijnen waarlangs je het volledige opleidingstraject doorloopt.

Kerntaken
  • De docent draagt zorg voor een contextrijke leeromgeving.
  • De docent als begeleider.
  • De docent in samenwerking met de beroepspraktijk.
  • De docent als reflecterende en onderzoekende professional.
Leerlijnen

Het traject loopt langs 3 lijnen:

  • de ontwikkelingslijn
  • de reflectielijn
  • de beoordelingslijn
Meer informatie over de leerlijnen

Doelgroep

Je bent een mbo-docent maar mist nog de juiste bevoegdheid.

Cursusdagen

Het traject start elk jaar in september. Bij voldoende aanmeldingen ook in januari. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag. Voor incompany cursussen gaat dit in overleg met het ROC.

Meer informatie

Kosten

De kosten bedragen € 7.995. Dit bedrag is exclusief studieboeken, maar inclusief overig studiemateriaal en een lunch op lange cursusdagen. De totaalprijs van de aan te schaffen boeken is ongeveer € 200,-. Je kunt een subsidie aanvragen voor deze cursus.

Meer informatie

Toelating

Je hebt bachelor- of master werk- en denkniveau en kunt dit aantonen. Daarnaast ben je docent bij een ROC of vakschool met een omvang van minimaal 0,4 fte. Je geeft minstens 8 uur per week les en hebt een takenpakket waarin je de opdrachten uit dit traject uitvoert. Het ROC regelt een FTE- en Geschiktheidsverklaring.

Tijdsinvestering

In totaal 60 ECTS (1.680 uur). Dit bestaat uit 840 uur (intake, bijeenkomsten, literatuur, opdrachten, voortgangsgesprekken, prestaties) en werkplekleren 840 uur (begeleiding, intervisie, opdrachten, uitvoering docenttaken).

Groepsgrootte

De groepsgrootte varieert.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op