Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Kosten en subsidie

Hier vind je meer informatie over mogelijk bijkomende kosten bij deze cursus en op welke wijze je subsidie kunt aanvragen.

DUO

Voor het PDG-traject wordt een subsidie ter beschikking gesteld aan de school van € 20.000,-. Informatie over subsidieregelingen voor zij-instroom vind je op de website van DUO(opent in nieuw venster).

Extra kosten

Er zijn mogelijk bijkomende kosten voor het faciliteren van een opgeleide coach, de begeleiding van intervisie en een opgeleide veldassessor. Voor het assessment van twee prestaties wordt een opgeleide veldassessor ingezet naast de cursusassessor. De veldassessor wordt aangeleverd door het ROC of de vakschool waar de cursist werkzaam is.

Als een ROC of vakschool niet in staat is om een opgeleide veldassessor aan te leveren, dan zet de HvA een extra cursusassessor in die de rol van de veldassessor overneemt.