Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

The Future Now

Project

Toekomstbestendige business modellen voor mediadiensten zijn lastig te ontwikkelen door het adembenemend tempo waarin de markt zich vernieuwd. Als ondernemer wil je weten welke concepten werken én standhouden. Ondernemers zijn continue op zoek naar het vergroten van het rendement op hun media investeringen. De vraag voor het programma The Future Now is ontstaan vanuit de vraag van mediaondernemers om ‘businesswise’ te kunnen innoveren; generieke business modellen en tools voor handen te hebben waarmee ze nieuwe diensten kunnen ontwikkelen die toekomstbestendig zijn.

De vraag naar wat gaat werken, waarom en hoe speelt een terugkerende rol in de ontwikkeling van nieuwe mediadiensten. Al deze vragen zijn gebundeld in de centrale vraag van The Future Now: Hoe kunnen mediabedrijven anticiperen op de snel veranderende (cross)media technologieën en sociaal-maatschappelijke trends om hun eigen business impact in de toekomst veilig te stellen?
Het project The Future Now bouwt onder andere voort op de ervaringen met de door IMMovator en hogescholen georganiseerde Media Future Week en geeft invulling aan de kennis- en innovatieagenda Creatieve industrie / Media&ICT waarin een lans wordt gebroken voor dienstenontwikkeling, samenhang en rendement van onderzoek.

Ga voor meer informatie naar de website van het project op mediafuturenow.nl