HvA omarmt oproep tot overstap naar duurzame bank

8 feb 2023 09:40 | Afdeling Communicatie

Scientists4Future, een alliantie van wetenschappers, heeft aan universiteiten en hogescholen gevraagd om duurzaam te gaan bankieren. Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam omarmt de oproep om op zoek te gaan naar een duurzame bank.

“Samen met de UvA zijn we gestart met de voorbereiding van een aanbestedingstraject voor het (huis)bankieren. Hierbij is het uitgangspunt dat de bank zoveel mogelijk voldoet aan onze criteria ten aanzien van duurzaamheid,” schrijft het College van Bestuur in reactie op de oproep van Scientists4Future.

De alliantie van wetenschappers wil dat universiteiten en hogescholen een leiderschapsrol gaan vervullen in de transitie naar een duurzame samenleving. Dat betekent ook dat zij kritisch moeten kijken naar hun banken en verzekeraars en hen waar mogelijk moeten aanspreken op hun investeringskeuzes.

Voor de HvA is duurzaamheid een belangrijk speerpunt in haar beleid. “We willen bijdragen aan de grote maatschappelijke opgave op het gebied van duurzaamheid. Daarom komt dit belangrijke thema terug in ons onderwijs, onderzoek, onze bedrijfsvoering en de manier waarop we ons maatschappelijk uiten.”