Centre for Financial Innovation

Gestapeld financieren – Wil de echte Trusted Advisor opstaan?

Word strategisch partner van het onderzoek Gestapeld Financieren van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht

Project

Bent u, als 'trusted advisor', op de hoogte van nieuwe financieringsvormen? In het najaar 2016 start de Hogeschool van Amsterdam met een tweejarig onderzoek naar de manier waarop ondernemers in het MKB worden geadviseerd op het gebied van financieringsvraagstukken. Wij betrekken u hier graag bij.

Het onderzoek moet leiden tot de vaststelling van best practices op het gebied van gestapeld financieren die u bijvoorbeeld in uw businessmodel kunt integreren.

Accountants, banken, bedrijfsadviseurs, brancheorganisaties en investeringsmaatschappijen krijgen vaker te maken met vraagstukken op het gebied van gestapeld financieren. Financieren krijgt het karakter van op het juiste moment ‘mixen en matchen’.

Nieuwe financieringsvormen zoals kredietunies, crowdfunding en ketenfinanciering dienen gecombineerd te worden met de meer ‘traditionele’ bronnen, vaak om een deel bancaire financiering te kunnen verkrijgen. Ook de impact van agencykosten en informatieasymmetrie verandert.

Naast de vaststelling van best practices op het gebied van gestapeld financieren, geven de onderzoeksresultaten u inzicht in nieuwe vraagstukken met betrekking tot beheer en bewaking.

Denk hierbij aan vragen over risicomanagement, informatie-uitwisseling en prijsvorming zoals: hoe worden de investeringen en de looptijd van de financieringen op elkaar afgestemd? Wat betekent de combinatie van de verschillende financieringsvormen voor het prijzen van het totale risico en het afzonderlijke risico? Hoe worden de zekerheden van de financiering het beste verdeeld onder de verschillende financiers? Hoe dient de rapportage en monitoring te worden georganiseerd gedurende de looptijd van de financiering? Hoe komt men tot een passende en transparante beloningsstructuur? Lees meer over de achtergronden van het onderzoek.

Heeft u affiniteit met het onderzoeksthema en wilt u bij ons onderzoek worden betrokken? Meld u zich dan aan als strategisch partner. Samen met u willen wij graag het onderzoek vormgeven, uitvoeren en tot een succes maken. U kunt bijvoorbeeld via de volgende vormen meedoen:

A) Sponsoring-partnership: u stelt een bepaald bedrag beschikbaar. Dit bedrag wordt uitsluitend besteed aan het onderzoek.
B) Mentor-Partnership: u verklaart zich bereid om vanaf het najaar 2016 één of meerdere stageplekken of afstudeerplaatsen aan te bieden. Bij een stage werkt de stagiaire 20 weken mee en werkt tegelijkertijd aan een opdracht die aansluit bij dit onderzoek. Bij een afstudeerstage doet de student gedurende twintig weken onderzoek naar een voor uw organisatie relevant vraagstuk dat aansluit bij dit onderzoek. Uw bijdrage bestaat dan uit het begeleiden van de student.

C) Activity-partnership: u neemt deel aan bepaalde onderzoeksactiviteiten zoals het verzamelen van onderzoeksdata, het analyseren van onderzoeksdata, distributie en marketing van het op te leveren rapport.

D) Full-strategic partnership: u neemt een actieve rol in bij de bepaling van de definitieve onderzoeksvragen in combinatie met de uitvoering van onderzoeksactiviteiten en/of sponsoring activiteiten.
E) Anders: u kunt ook op een andere dan bovengenoemde manier bij het onderzoek worden betrokken. Wij komen graag met u in contact om de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA zal cofinanciering voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma worden aangevraagd. Dit instituut heeft als opdracht het bevorderen, versterken en vernieuwen van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van hogescholen om het innovatieve vermogen in het MKB te stimuleren.

U kunt zich aanmelden als partner door een email te sturen naar carem@hva.nl. Natuurlijk willen wij met alle plezier het onderzoek persoonlijk of telefonisch toelichten. U kunt daartoe contact opnemen met Kirsten Rauwerda (docent-onderzoeker): 06 211 55 835.

Door middel van praktijkgericht onderzoek ontwikkelt de Hogeschool van Amsterdam nieuwe kennis en laat bestaande kennis doorwerken in het onderwijs, de beroepspraktijk en maatschappij, bijna altijd in samenwerking met bedrijven en instellingen. Het onderzoek naar ‘gestapeld financieren’ wordt uitgevoerd door het kenniscentrum The Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM).

De afgelopen jaren heeft CAREM heeft veel expertise ontwikkeld op het gebied van het midden-en kleinbedrijf. Zo zijn er meerdere onderzoeken verricht naar het gebruik van Standard Business Reporting door en voor ondernemers in midden-en kleinbedrijf. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft deze onderzoeken deels gefinancierd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de leiding van dr. F.J. de Graaf, lector Corporate Governance & Leadership in samenwerking met andere HBO-kennisinstellingen.

Gepubliceerd door  CAREM 7 juni 2016

Project Info

Startdatum 01 jan 2016