Centre for Financial Innovation

Fluïde Eigenaarschap in de Creatieve Industrie

Onderzoek naar beschikbare vormen van gedeeld eigenaarschap

Project

Het onderzoeksproject Fluïde Eigenschap in de Creatieve Industrie onderzoekt of en hoe gedeelde vormen van eigenaarschap in de creatieve industrie kunnen bijdragen aan het creëren van een democratischer en duurzamer economie, waarin ook het MKB kan participeren in digitale innovatie.

Het project geeft een overzicht van beschikbare vormen van (gedeeld) eigenaarschap, hun werking en hoe deze vormen creatieve professionals kunnen ondersteunen bij de transitie naar de platformeconomie.

Breimachine als casus

Het onderzoek wordt toegepast op een concrete casus: een digitale breimachine. Naast het leveren van een goede praktijk, moet het project leiden tot een groter internationaal onderzoeksvoorstel over Fluid Ownership in the Creative Industry, dat dieper ingaat op de beschikbare eigendomsoplossingen en hoe deze waarde kunnen creëren voor de creatieve professional.

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 14 maart 2024

Project Info

Startdatum 22 mei 2023
Einddatum 30 apr 2024