Centre for Economic Transformation | CET

Modeling Financial Contagion

as Instability Indicator for Preventive Decision-Making

Project

Het proefschrift gaat over contagion en besluitvorming in de internationale monetaire economie

Het wil laten zien hoe verschillende markten aan elkaar zijn verbonden. Beslissers en institutionele factoren kunnen hierin een belangrijke rol hebben en dat maakt het relevant voor het lectoraat.

Het vergt op dit moment moeite het werk goed te laten aansluiten bij het lectoraat dat zich sterk richt op besluitvorming en het gebruik van (economische) modellen daarin. Op de economie faculteit van de UvA ligt de nadruk op kwantitatieve modellenbouw, terwijl het lectoraat het gebruik van de modellen interessant vindt. Het is een uitdaging voor promovendus en lector hier een modus in te vinden.

Verwachte einddatum: winter 2017

Gepubliceerd door  CAREM 18 augustus 2014

Project Info

Startdatum 01 okt 2013

Contact

Michel Knoppel
Promotor: Prof. Dr. Henk Jager, UvA
Co-promotor: Dr. Frank Jan de Graaf