Centre for Economic Transformation | CET

De oorsprong, evolutie en adequate toepassing van de SWOT Analyse door beter onderwijs

Project

SWOT Analyse is een van de oudste en meest wijdverspreide strategie instrument in de praktijk. Echter, we weten nauwelijks iets over de oorsprong.

Binnen het veld Strategie en Management wordt er regelmatig een beroep gedaan op wetenschappers om te onderzoeken onder welke voorwaarden de SWOT Analyse effectiever kan worden gebruikt als hulpmiddel om kennis te creëren (een zgn. epistemisch object). Na een historisch onderzoek en een literatuuronderzoek over de oorsprong en evolutie van de SWOT Analyse in de theorie en de praktijk, wordt in dit PhD onderzoek een grote verscheidenheid aan praktijkverhalen verzameld over het gebruik van de SWOT Analyse. Daarnaast wordt er een aantal kwantitatieve hypotheses getoetst, aan de hand van de psychologie en organisatiekunde literatuur, over slimmer gebruik van dit epistemische object om slecht formuleerbare probleem (een zgn. ‘wicked problem’) aan te pakken. Hierbij worden theorieën over een besluitvormingscontext, menselijk en sociaal (inclusief creatief) kapitaal in teams voor serieus strategie werk, met elkaar verbonden. Het uiteindelijk doel van dit onderzoek is om een raamwerk te ontwikkelen, waarbij gebruikers kunnen kiezen voor welk soort probleem een SWOT Analyse een geschikt instrument is. Dit leidt tot nieuwe inzichten voor strategie onderwijs in Business Schools

Gepubliceerd door  CAREM 6 mei 2021

Project Info

Startdatum 01 sep 2017
Einddatum 01 sep 2022

Contact

Richard Puyt