Centre for Economic Transformation | CET

De ontwikkeling en waardering van de arbeidsvermogens van oudere werknemers

Project

In dit afgeronde promotieonderzoek stond het zoeken naar een oplossing voor het vraagstuk van ouder wordende werknemers binnen organisaties centraal.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Dit promotieonderzoek vloeide voort uit de gevoelde noodzaak om oudere werknemers meer te waarderen op hun kwaliteiten. Het Flevohuis en de Westfriese HRM functionaris van bouwbedrijven formuleerden de vraag voor het praktijk promotieonderzoek. Het onderzoek wil de waardering voor ouderen op de voorgrond zetten in tegenstelling tot de veel voorkomende deficiëntiebenadering, waarin gekeken wordt naar wat oudere werknemers allemaal niet meer kunnen en/of waar ze tegen beschermd moeten worden. Ook als nagedacht wordt over het vermogen van oudere werknemers om zich te ontwikkelen, ligt dikwijls het accent bij de opvatting dat oudere werknemers allerlei vormen van veroudering (obsoletie) laten zien. Het promotieonderzoek probeert een alternatief te ontwerpen.

Gepubliceerd door  CAREM 19 november 2015

Project Info

Startdatum 10 mei 2007

Contact

Dr. Martha Meerman