Centre for Economic Transformation | CET

Webwinkels: een plek offline?

Project

Winkelgebieden komen steeds meer onder druk te staan, mede door de impact van het online winkelen. De focus in de aandacht van overheid en marktpartijen verschuift van nieuwbouw naar het vitaal houden van bestaande winkelgebieden.

Het opvullen van leegstaande winkelpanden vormt daarbij een steeds belangrijkere uitdaging. Interessant is nu de vraag wat webshops met een fysieke ruimtevraag hier in kunnen betekenen. De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende interesse onder bedrijven die enkel via internet verkopen in het openen van een (tijdelijk) winkelpand ter ondersteuning van hun online activiteiten. Kortom, voor winkelgebieden kan het (actief) stimuleren van het openen van fysieke vestigingen van webwinkels een interessante toevoeging vormen om een negatieve ontwikkeling te doorbreken. Maar wat zijn nu factoren die de keuze voor een fysiek verkooppunt bepalen?

Er zijn in de laatste jaren diverse onderzoeken uitgevoerd naar online winkelgedrag en de (ruimtelijke) effecten daarvan, maar naar de (tijdelijke) fysieke ruimtebehoefte van webwinkels is nog nauwelijks onderzoek gedaan. In opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en de Kamer van Koophandel voeren het lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool Amsterdam en Seinpost dit onderzoek uit.

De vraag die in het onderzoek centraal staat is:

  • Wat zijn de overwegingen en kenmerken van webwinkels die interesse hebben in een (tijdelijke) fysieke vestiging in een winkelgebied en welke eisen stellen zij aan een (tijdelijke) fysieke winkel?

Met dit onderzoek willen we (lokale) beleidsmakers, centrum- en winkelstraatmanagers, eigenaren van winkelvastgoed en ondernemers inzicht geven in de mogelijkheden die een (tijdelijke) fysieke vestiging van een webwinkel in een winkelgebied biedt voor enerzijds het winkelgebied en anderzijds individuele webwinkels zelf.

Publicaties

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met lector Jesse Weltevreden .

Gepubliceerd door  CAREM 1 september 2014

Project Info

Startdatum 01 jul 2013
Einddatum 01 mrt 2014