Centre for Economic Transformation | CET

Vooronderzoek huisvestingsbehoeften internationale studenten

Project

Internationale studenten vormen een omvangrijk en groeiend deel van de studentenpopulatie in de regio Amsterdam.

De groep is divers, in vele opzichten: ze volgen verschillende typen opleidingen bij verschillende instellingen; de niveaus lopen uiteen (Bachelor, Master, PhD), de aard (uitwisseling of diploma) en ook herkomst, de financiële situatie, en de duur van hun verblijf (variërend van 3 maanden tot 4 jaar) in de regio loopt uiteen.

Voor woningcorporatie DUWO, de belangrijkste huisvester van deze studenten in de Randstad, is het interessant om meer te weten te komen over deze heterogene groep, en dan vooral over hun woonvoorkeuren en percepties. Want daar is nog weinig over bekend. CAREM is daarom benaderd om een voorstel voor een "vooronderzoek" te doen, dat eventueel in een latere fase zou kunnen worden uitgebreid naar andere steden en in grotere omvang.

Gepubliceerd door  CAREM 24 juli 2014

Project Info

Startdatum 01 jan 2012

Contact

Hans de Wit