Centre for Economic Transformation | CET

Toerisme en Imago

Amsterdam Zuidoost: een aantrekkelijke plek voor bezoekers

Project

Historische binnensteden zijn in trek, zo ook de Amsterdamse binnenstad. Dit is zeker niet altijd zo geweest. Deze ‘revival’ en grootschalige restauratie van historische binnensteden is pas een aantal decennia geleden ingezet na een lange periode van verval en verloedering. Simultaan is het hedendaags stedelijk toerisme enorm gegroeid, en men verwacht dat deze trend zal doorzetten.

Steden kenmerken zich door een hoge mate van dichtheid en diversiteit en het is juist deze diversiteit die steden aantrekkelijk maakt. Zowel voor bewoners als voor een veelheid aan bezoekers. Bezoekers hebben uiteenlopende motieven voor het bezoek aan een stad, en veelzijdige steden worden gezien als aantrekkelijke bestemmingen omdat ze voor ieder wat wils bieden. Amsterdam is zo’n veelzijdige stad en heeft alles in zich om nog veelzijdiger en aantrekkelijker te worden.

Inmiddels blijkt dat de concentratie van toeristen in de Amsterdamse historische binnenstad ook als negatief ervaren kan worden. Dit gevoel wordt uitgedrukt met beelden van toeristen die niet kunnen fietsen, de straten met hun rolkoffers torpederen en constant feesten en overlast veroorzaken vanaf hun Airbnb-locatie. Het is in deze context dat beleidsmakers prioriteit zijn gaan geven aan de ontwikkeling van verspreidingsstrategieën. Ze baseren zich hierbij op het idee dat een stad als Amsterdam meerdere centra heeft die de stad zowel voor inwoners als voor bezoekers meer divers en aantrekkelijker kunnen maken. Het biedt zo kansen aan de buitenwijken van Amsterdam om plaatsen te worden die de stad als een geheel kunnen verrijken.

Zuidoost is een Amsterdamse buitenwijk pur sang. Aan de ene kant heeft het te kampen met een hardnekkig negatief imago, anderzijds heeft het ook allerlei assets die het een aantrekkelijke plek maken om te vertoeven. Uitbouwen van het gebied rondom de Amsterdam Arena, waar de Heinenken Musical Hall, de Ziggo Dome en nieuwe hotels een plek hebben lijkt meest voor de hand liggend. Maar er zijn andere ontwikkelingsrichtingen denkbaar voor Zuidoost als een aantrekkelijke plek voor bezoekers.

Dit project beoogt om samen met verschillende stakeholders in Zuidoost deze alternatieve ontwikkelingsrichtingen uit te werken en hun rol en perspectieven daarin te verhelderen.

Wij baseren deze ontwikkelrichtingen op reeds tastbare beelden/imago’s die mede uit eerdere verkenningen zijn voortgekomen. Doel is te onderzoeken hoe stadsdeel Zuidoost een stevige positie kan krijgen als een aantrekkelijk onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. Het onderzoek biedt handvatten voor stakeholders, bijvoorbeeld in het bepalen van marktpositie en strategie. Eveneens levert het een aantal tools op om bezoekers met deze alternatieve beelden van Zuidoost kennis te laten maken.

Gepubliceerd door  CAREM 13 januari 2016

Project Info

Startdatum 02 feb 2015

Contact

Zita Ingen-Housz