Centre for Economic Transformation | CET

Toekomstbestendigheidsscan voor collectieven in winkelgebieden

Project

Het winkellandschap verandert in een razend tempo. Waar en hoe consumenten winkelen is mede door de opkomst van online winkelen en mobiel internet nu niet meer zo vanzelfsprekend als een tiental jaar geleden. De consument is connected en daardoor is de manier waarop hij of zij winkelt aan forse veranderingen onderhevig. Dit is één van de oorzaken dat er in veel winkelgebieden sprake is van afnemende bezoekersaantallen, dalende omzetten en toenemende leegstand.

De uitdaging

Winkeliers, ondernemers, gemeenten en vastgoedeigenaren staan voor de uitdaging hoe te reageren op de veranderende consument, de toenemende concurrentie van webwinkels en de kansen die nieuwe internettechnologieën hen kunnen bieden.

Vandaag de dag is dit niet alleen meer een vraag voor individuele partijen, maar zeker ook voor collectieven binnen winkelgebieden. In de praktijk blijkt het geen eenvoudige zaak om innovatieve collectieve marketing- en verkoopactiviteiten te organiseren. Van belang hierbij is actieve deelname van stakeholders; voldoende en structurele financiering; een solide en breed gedragen visie en actieplan; professioneel gebiedsmanagement en kennis van de behoeften van (lokale) doelgroepen.

In diverse winkelgebieden zijn door collectieven wel innovatieve collectieve marketing- en verkoopactiviteiten opgezet, maar het is vaak onduidelijk in hoeverre deze op de korte en lange termijn bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van het winkelgebied en de deelnemende stakeholders.

De Toekomstbestendigheidsscan als handvat

Samen met van het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) heeft de Hogeschool van Amsterdam daarom de Toekomstbestendigheidsscan voor Collectieven binnen Winkelgebieden ontwikkeld. Via deze scan kan zowel het aanpassingsvermogen als de organisatiekracht van collectieven binnen winkelgebieden in kaart worden gebracht.

De scan kan voor twee doelen worden gebruikt:

  • Om vast te stellen in welke ontwikkelingsfase richting toekomstbestendigheid het collectief zicht bevindt;
  • Om de toekomstbestendigheid van collectieve initiatieven binnen winkelgebieden te benchmarken.

De toekomstbestendigheidsscan is vanaf eind 2016 online in te vullen via www.platformdenieuwewinkelstraat.nl

Gepubliceerd door  CAREM 28 april 2016

Project Info

Startdatum 14 apr 2016
Einddatum 31 dec 2016

Contact

Jan Willem Janssen