Centre for Economic Transformation | CET

Studiesucces – van rendement naar maatschappelijke relevantie

Project

Het begrip studiesucces speelde het afgelopen decennium een centrale rol in discussies over het hoger onderwijs. Gericht beleid moet ervoor zorgen dat dit onderwijs bijdraagt aan een internationaal competitieve Nederlandse kenniseconomie en dat het meer en beter gekwalificeerde hoger opgeleiden oplevert voor de arbeidsmarkt. Dat alles moet zo efficiënt mogelijk gebeuren, door vermindering van de uitval van studenten en een rendementsverbetering in studieduur.

Maar wat studiesucces nu eigenlijk inhoudt, en hoe dit concept ingrijpt op het onderwijsbeleid, de onderwijspraktijk en het onderwijsonderzoek, blijft daarbij onderbelicht. Het bepalen van studiesucces komt steeds meer neer op het meten en verantwoorden van studiegegevens. De vraag wat het hoger onderwijs te bieden heeft voor de samenleving en de groeiende en steeds meer diverse studentenpopulatie, verdwijnt achter een technocratische meet- en verantwoordingspraktijk.

Doel en aanpak

Sinds 2011 doen het lectoraat gHRM en de Onderzoeksgroep Teamprofessionalisering onderzoek naar studiesucces. Tussen 2011 en 2014 werd gesproken met 25 docententeams in het HBO over studiesucces en diversiteit. Van 2015 tot 2018 werd in samenwerking met verschillende auteurs van hogescholen en universiteiten in Nederland en België gewerkt aan een reconstructie van het invloedrijke discours over studiesucces in het hoger onderwijs.

De auteurs zochten niet alleen de beperkingen van dat discours, maar ook nadrukkelijk naar tegendraadse opvattingen, nieuwe benaderingen en andere verhoudingen tussen de hoofdrolspelers. Op deze wijze proberen zij het debat over studiesucces los te breken uit de rendementsverstarring en tegelijk alternatieven te bieden.

Publicaties

Glastra, F., & van Middelkoop, D. (Eds.) (2018). Studiesucces in het hoger onderwijs: van rendement naar maatschappelijke relevantie . Delft: Eburon.

van Middelkoop, D., Ballafkih, H., & Meerman, M. (2017). Understanding diversity: a Dutch case study on teachers’ attitudes towards their diverse student population. Empirical research in vocational education and training, 9(1). https://doi.org/10.1186/s40461-016-0045-9

van Middelkoop, D & M. Meerman (2014). Studiesucces en diversiteit en wat hbo docenten daarmee te maken hebben . Delft: Eburon.

Gepubliceerd door  CAREM 15 juli 2019

Project Info

Startdatum 01 jan 2014
Einddatum 31 dec 2018