Centre for Economic Transformation | CET

SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP: EEN INLEIDING VOOR ONDERZOEK EN ONDERWIJS

Project

‘Ik ben een sociaal ondernemer’ of ‘Ik werk bij een sociale onderneming’. Die uitspraken hoor je steeds vaker. In het bedrijfsleven is sociaal ondernemerschap een veelgebruikte term, in de zorg-, welzijns- en cultuursectoren is er steeds meer sprake van en bij de overheid valt de term inmiddels regelmatig. Maar wat is sociaal ondernemerschap eigenlijk? Maar ook: wat is het niet?

Op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) krijgt sociaal ondernemerschap steeds meer aandacht. In onderwijs én onderzoek wordt steeds vaker verbinding gezocht met sociaal ondernemerschap. Dit document over sociaal ondernemerschap is opgesteld om houvast te bieden aan degene die hiermee aan de slag wil in onderzoek en onderwijs.

Dit document is een uitgave van het Lab Social Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) waarin sinds 2015 praktijkgericht onderzoek wordt gedaan naar sociaal ondernemerschap in de Amsterdamse metropoolregio. Het onderzoek is uitgevoerd door Maarten Hogenstijn, onderzoeker sociaal ondernemerschap binnen het Programma Ondernemerschap van de HvA. In opdracht van de lectoren Martha Meerman en Eltje Bos. (gedifferentieerd HRM en Culturele en Sociale Dynamiek)

Het document is bedoeld om docenten en studenten die met het onderwerp aan de slag gaan wat houvast te bieden. Het rapport zet een aantal belangrijke inzichten uit de literatuur op een rij en geeft een inleiding op het begrip sociaal ondernemerschap. Het is de intentie om het document jaarlijks te updaten.

Het document is tot stand gekomen door uitgebreid literatuuronderzoek. Ten eerste is er een werkdefinitie van sociaal ondernemerschap bepaald. Vervolgens zijn er twee manieren gebruikt om meer de diepte te in te gaan en aanknopingspunten voor specifieke onderzoeksprojecten te vinden. Er is een analyse uitgevoerd over sociaal ondernemerschap als clusterconcept rond het creëren van maatschappelijke waarde en vervolgens verschillende typologieën besproken van sociale ondernemingen.

Gepubliceerd door  CAREM 21 december 2016

Project Info

Startdatum 21 dec 2016