Centre for Economic Transformation | CET

SBR in bedrijf

Project

Het expertisecentrum Instant Reporting en het Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) voeren vanaf begin 2012 het onderzoeksprogramma 'SBR in bedrijf' uit. Maarten Noom, programmamanager Instant Reporting, en dr. Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen , hebben de leiding over dit project. Sinds april 2013 is het lectoraat Corporate Governance & Leadership ook bij dit project betrokken.

Standard Business Reporting

Met behulp van Standard Business Reporting (SBR) kunnen (MKB-)bedrijven op een efficiënte wijze elektronisch bedrijfsgegevens en -rapportages samenstellen en uitwisselen met accountants, banken en (semi-) overheidsinstanties. Tot op heden maken nog maar weinig MKB-bedrijven gebruik van SBR, wat onder meer komt doordat veel softwareleveranciers en accountants in Nederland erg laat zijn met de implementatie ervan. Ook is bij de meeste MKB-bedrijven onvoldoende kennis aanwezig om met SBR aan de slag te gaan.

Nu de overheid SBR verplicht heeft gesteld voor een aantal belastingaangiften vanaf 2013 ontstaan er ook steeds meer vragen bij MKB-bedrijven. Maarten Noom: 'Veel MKB-bedrijven vragen zich af wat de voordelen van SBR nu precies zijn en hoe ze deze kunnen realiseren'. Jesse Weltevreden: 'De doelstelling van dit project is om MKB-bedrijven met behulp van onderzoek inzicht te geven in de voor- en nadelen van SBR en hen concrete handvatten te bieden die hen helpen bij de implementatie van SBR'.

Consortium

Naast het expertisecentrum Instant Reporting en CAREM maken ook de TU Delft, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), XBRL Nederland, Westzijde Groep en ICT Zaanstreek onderdeel uit van het consortium dat het onderzoek zal uitvoeren. Maarten Noom: 'Alle partijen van het consortium zijn gerenommeerde namen binnen de onderzoeks- en onderwijswereld en het werkveld. Veel consortiumleden zijn vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van SBR/XBRL in Nederland. Verder onderschrijven ook veel MKB-bedrijven uit diverse sectoren het belang van dit project'.

Over Instant Reporting

Het expertisecentrum Instant Reporting van de HvA wordt gezien als een gezaghebbend instituut in Nederland waar veel kennis over SBR aanwezig is. Er is nauw contact met het beroepenveld. Het expertisecentrum zorgt voor de disseminatie en borging van (nieuwe) kennis op het gebied van SBR, de organisatie van conferenties en seminars, en het geven van trainingen aan studenten, docenten en professionals. Het expertisecentrum zorgt ervoor dat de nieuwe kennis die het onderzoeksprogramma voortbrengt ook na afloop van het project toegankelijk blijft voor het beroeps- en het onderwijsveld en dat deze waar mogelijk geactualiseerd wordt.

Voor meer informatie over het onderzoeksprogramma 'SBR in Bedrijf' kunt u contact opnemen met Maarten Noom (020-523 6921; m.j.m.noom@hva.nl) en dr. Jesse Weltevreden (06-10153268; j.w.j.weltevreden@hva.nl).

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  CAREM 4 juni 2015

Project Info

Startdatum 26 apr 2012

Contact

Dhr. Maarten Noom