Centre for Economic Transformation | CET

Online Marketing van Winkelcentra

Project

Veel winkelgebieden staan vandaag de dag onder druk. Onder meer door de economische crisis, de overbewinkeling en de nog steeds stijgende verkopen via internet hebben veel winkelcentra in Nederland te maken met teruglopende bezoekersaantallen.

Winkelgebieden moeten vandaag de dag vechten om de gunst van de consument die niet meer vanzelfsprekend al zijn aankopen in het dichtstbijzijnde centrum doet. Daar komt bij dat consumenten in toenemende mate verschillende klantcontactkanalen inzetten tijdens het koopproces en zich ontpoppen tot 'cross-channel shoppers'.

Het doel van dit project was om in kaart te brengen in hoeverre winkelcentra met behulp van internet en social media de consumententrekkracht kunnen bevorderen en de koopkrachtafvloeiing kunnen tegen gaan. Op basis van een contentanalyse is onderzocht in hoeverre winkelgebieden gebruik maken van internet en social media (kwantitatieve analyse). Daarnaast is met behulp van interviews een aantal best practices beschreven die ondernemers en winkelgebiedmanagers meer inzicht geven in hoe winkelcentra in de praktijk effectief gebruik maken van internet en social media.

Publicaties

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met lector Jesse Weltevreden en docent/onderzoeker Han Boels.

Gepubliceerd door  CAREM 1 september 2014

Project Info

Startdatum 01 jan 2012
Einddatum 01 sep 2012