Centre for Economic Transformation | CET

Dam tot damloop onderzoek

Project

De Dam tot Damloop is qua aantallen deelnemers het grootste hardloopevenement van Nederland en zit met 54.000 mensen aan het maximum dat veilig over het parcours kan.

De organisatie schat dat er 250.000 toeschouwers langs de kant staan. De maatschappelijke en economische impact van dit evenement zijn dan ook groot. Zowel in positieve zin, met 800 vrijwilligers die zich inzetten, 54.000 sporters die sporten, zich voorbereid hebben en die hopelijk een plezierige dag gehad hebben, de bezoekers die er voor hun plezier stonden, de uitstraling voor Amsterdam en Zaandam, maar in negatieve zin (overlast voor het verkeer en vuil). Om deze maatschappelijke effecten in kaart te brengen en te kwantificeren, zijn op 22 september tijdens het evenement en in de twee weken erna in totaal vier enquêtes afgenomen.

Met 40 studenten en vier docenten zijn op de dag zelf 771 bezoekers live ondervraagd. De andere drie enquêtes zijn digitaal afgenomen. De twee weken erna hebben 2.963 hardlopers een enquête ingevuld (33,0% response), en 297 vrijwilligers hebben een andere enquête ingevuld (42.2% van de vrijwilligers). Tot slot is ook een korte vragenlijst onder een deel van het panel van O+S (Bureau Onderzoek & Statistiek Amsterdam) uitgezet en ingevuld door 400 Amsterdammers.

Dit is project gecoördineerd door Michiel de Nooij. Vanuit de kenniskring Sport en Economie hebben drie docenten (Ivo 't Hooft, Peter Horsselenberg en Jan van Eck) meegewerkt, daarnaast hebben een extern onderzoeker (Marije Marije Baart de la Faille - Deutekom) en een collega van het domein Bewegen Sport en Voeding (Jan Janssens) meegewerkt. Ook de 40 studenten die hebben geënquêteerd zijn vanuit de kenniskring aangestuurd.

Inhoudelijk konden de enquêtes onder de bezoekers deels gebaseerd worden op bestaande richtlijnen . Deze zijn deze waar nodig aangepast, uitgebreid en juist weer ingedikt. Ook zijn andere bronnen gebruikt om de vragenlijsten voor dit evenement geschikt te maken. Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van de analyses en de rapportages.

Mocht u meer willen weten over de aanpak of een dergelijke aanpak of een gedeelte ervan bij uw evenement of locatie ook kan, dan kunt u contact opnemen met Michiel de Nooij of het lectoraat Amsterdamse Kenniseconomie.

Gepubliceerd door  CAREM 4 juni 2015

Project Info

Startdatum 11 feb 2014

Contact

Michiel de Nooij
Peter Horsselenberg

Locatie

Dam tot damloop

Prins Hendrikkade 108

1011 AK Amsterdam