Centre for Economic Transformation | CET

Collectief Online

Project

Door de economische crisis, een overschot aan winkels, verouderde businessmodellen en de alsmaar stijgende verkopen via internet, staan veel winkelgebieden vandaag de dag onder druk; bezoekersaantallen lopen terug, omzetten dalen en leiden tot faillissementen en toenemende leegstand.

Het ondernemerscollectief als oplossing

Oplossingen worden onder meer gezocht in ondernemerscollectieven, die onder andere door de inzet van internettechnologieën proberen het gebied te promoten, de consumententrekkracht te vergroten en de verblijfswaarde van het gebied te verhogen. Veel ondernemerscollectieven binnen winkelgebieden blijken echter nog weinig succesvol en daarnaast ontbreekt het - zowel nationaal als internationaal - aan gedegen onderzoek naar de succes- en faalfactoren van collectieven en hun marketingactiviteiten.

Doel

Het project ‘Collectief Online’ heeft tot doel de MKB-ondernemers én collectieven nieuwe inzichten te verschaffen over de manier waarop ondernemerscollectieven in binnenstedelijke winkelgebieden met behulp van internettechnologieën hun business model kunnen versterken. Ook wordt er voor deze ondernemerscollectieven een toolkit ontwikkeld ter ondersteuning van de organisatie van doeltreffende collectieve marketing- en verkoopactiviteiten.

Om de doelstellingen van het project te realiseren wordt onderzoek gedaan naar:

  1. De meerwaarde voor consumenten van op internettechnologie gebaseerde marketingactiviteiten;
  2. De business modellen van ondernemerscollectieven in binnenstedelijke winkelgebieden en de door hen ingezette marketingactiviteiten gebaseerd op internettechnologie;
  3. De succes- en faalfactoren van ondernemerscollectieven in binnenstedelijke winkelgebieden;
  4. De impact van collectieve marketingactiviteiten voor ondernemers en overige stakeholders in binnenstedelijke winkelgebieden.

Samenwerking

Binnen het project wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht, het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS), Stad&Co en Q&A Research & Consultancy. Aan het project is een tweejarige RAAK-MKB subsidie toegekend.

Projectteam

Jesse Weltevreden Hogeschool van Amsterdam
Daphne Hagen Hogeschool van Amsterdam
H.J. Gianotten Platform De Nieuwe Winkelstraat
Jan Willem Janssen Platform De Nieuwe Winkelstraat
Farzad Ghaus Stad & Co
Frank Quix Q&A Research BV
Oedzge Atzema Universiteit Utrecht
Bas Spierings Universiteit Utrecht
Han Olden Universiteit Utrecht

Gepubliceerd door  CAREM 21 september 2015

Project Info

Startdatum 01 sep 2015
Einddatum 31 aug 2018