Centre for Economic Transformation | CET

Ondernemen vanuit kwetsbare arbeidsmarktposities

Project

Zelfstandig ondernemerschap wordt vaak gepresenteerd als een mogelijkheid voor mensen in kwetsbare arbeidsmarktposities om zelfstandig inkomen te verwerven en zo uit de uitkering te komen en/of maatschappelijk actief betrokken te raken. In deze visie is ondernemerschap een middel voor een doel dat op een ander vlak ligt. Hierdoor is er vaak weinig ruimte voor de vraag wat ondernemerschap nu werkelijk betekent vanuit het perspectief van de mensen over wie dit gaat, middelbaar en lager opgeleiden met een laag sociaal, financieel en menselijk kapitaal.

In het project zoeken we vanuit de praktijk antwoorden op vragen als: wat verstaan zij onder ondernemerschap? waarom willen zij zelfstandig ondernemer worden? wanneer spreken zij van succesvol ondernemerschap? welke ondernemerschapsvormen, naast de bestaande en klassieke vormen, passen het best bij mensen met een bepaald kapitaal?

De centrale onderzoeksvraag in het project is:

Op welke wijze kan ondernemerschap een realistisch en zinvol perspectief zijn voor mensen in kwetsbare arbeidsmarktposities, gegeven de kapitaalvormen waarover zij beschikken?

Doel van dit project is om vanuit het perspectief van de potentiële ondernemers met een kwetsbare arbeidsmarktposities de (on)mogelijkheden van ondernemerschap in kaart te brengen.

Dit project is een eerste stap op weg naar een meerjarige onderzoekslijn gericht op organisatie- en ondersteuningsvormen rond ondernemerschap die passen bij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Uiteindelijke doel daarvan is dat zij die met een ondernemerschapswens aan de slag gaan, een realistisch, zinvol perspectief en advies geboden kan worden passend bij hun sociaal, economisch en menselijk kapitaal.

Gepubliceerd door  CAREM 14 januari 2021

Project Info

Startdatum 01 feb 2020
Einddatum 31 jul 2021