Centre for Economic Transformation | CET

Bouwen voor de toekomst

het belang van 21st century skills

Project

Automatisering en digitalisering zijn ook in de bouwsector in volle gang. De bedrijven bereiden zich onder druk van de energietransitie in een steeds hoger tempo voor op de toekomst. Dit heeft nu en in de toekomst impact op het dagelijks werk van medewerkers in de bouwsector, met in het bijzonder diegene die elke dag werken aan de energie-infrastructuur.  Werknemers moeten nieuwe skills leren om met nieuwe technologie en de gevolgen daarvan om te kunnen gaan.

Verschillende organisaties uit de bouwsector

In dit project werken we samen met verschillende organisaties uit de bouwsector. De organisaties constateren dat 21st Century Skills op de ‘werkvloer’ nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Dit zien zij onder andere terug in de manier waarop nieuwe technologie wordt toegepast en de manier (houding en vaardigheden) waarop met in- en externe actoren wordt gecommuniceerd. Volgens de organisaties leidt het niet inspringen op 21st Century Skills tot extra kosten en vertraging in het realiseren van energie-infrastructuur.

21st Century Skills

Het project heeft als doel inzichtelijk maken van huidige en gewenste 21st Century Skills voor verschillende uitvoerende functies in de bouw met behulp van een te ontwikkelen praktijkinstrument. Met dat instrument worden huidige en in de toekomst gewenste en benodigde 21st century skills in kaart gebracht.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Hafid Ballafkih of Wander Meulemans.

Gepubliceerd door  CAREM 14 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2020
Einddatum 01 sep 2021