Centre for Economic Transformation | CET

Inventariseren van tools voor skillsassessment

Welke assessmentcriteria zijn bruikbaar bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt?

Project

In dit project brengt onderzoeksgroep Arbeid in transitie verschillende assessmentmethoden en assessmentcriteria in kaart. Met het project willen wij assessmentcriteria formuleren die volgens werknemers en werkgevers belangrijk zijn bij de selectie en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

In het project staan de volgende vragen centraal: hoe bruikbaar zijn de assessments voor oriëntatie op de arbeidsmarkt van lager opgeleide werknemers? Welke assessments willen werkgevers gebruiken voor hun van lager opgeleide werknemers als oriëntatie op de arbeidsmarkt? Welke assessmentvormen passen het best bij lager opgeleide werknemers? Aan welke assessmentcriteria hechten werkgevers waarde?

Aanleiding

Het matchen van werknemers en aanbieden van loopbaantrajecten aan werknemers is een kunst. Vaak gebruiken werkgevers verschillende assessmentmethoden om de productiviteit of een passend loopbaantraject in te schatten. Het is niet duidelijk welke assessmentmethoden en assessmentcriteria bruikbaar zijn voor selectie en ontwikkeling als het gaat om lageropgeleid personeel.

Een veelgehoord argument is dat potentiële werknemers niet beschikken over de juiste competenties. Over welke competenties van potentiële werknemers bruikbaar zijn, bestaat onduidelijkheid. Uit het onderzoek Jobs of the Future blijkt dat het assessen van potentiële werknemers de mogelijkheid biedt om inzicht te krijgen in de trainbaarheid van werknemers voor functies waar een arbeidscapaciteitstekort aan is of waar tekorten zich waarschijnlijk gaan voordoen.

Assessmentmethoden hebben als doel om zowel werknemer als werkgever te informeren. Een assessment zou werknemers moeten informeren over onder andere hun competentieprofiel, persoonlijkheid, loopbaankansen en meer. Werkgevers kunnen op basis van assessmentresultaten samen met zittende en nieuwe werknemers passende loopbaantrajecten uitzetten.

Werkgevers zetten vaak assessments in voor hogeropgeleid personeel. Veel onderzoek is daarom ook gericht op assessments voor hogeropgeleid personeel. Er is weinig bekend over assessments voor lageropgeleide werknemers.

Resultaten

Beoogde resultaten:

  • Beknopte rapportage over de bruikbaarheid van de assessmentcriteria volgens werknemers, werkgevers en experts met daarin een beknopte literatuurstudie over assessmentcriteria en de bruikbaarheid van assessmentmethoden.
  • Database met een overzicht van bestaande tools voor skillsassessments en de score van de tools voor oriëntatie op de arbeidsmarkt (werknemers) en selectie (werkgevers).


Projectpartners

  • House of Skills

  • James

  • UWV

  • FNV

House of Skills

Dit project is een deelproject van House of Skills. House of Skills is een samenwerkingsverband, onder leiding van de gemeente Amsterdam, en 16 betrokken partners met als doel duurzame inzetbaarheid te creëren voor de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking in de Metropoolregio Amsterdam.

Het House of Skills richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. Hiervoor is het essentieel dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking de mogelijkheden heeft en krijgt om zich tijdig én regelmatig te ontwikkelen.

Lees meer over House of Skills

Gepubliceerd door  CAREM 3 februari 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 01 jun 2020

Contact

Yvonne van Brummelen