Centre for Economic Transformation | CET

Meer klanten naar de fysieke winkel: De waarde van locatiespecifieke berichten

Project

Dit KIEM Creatieve Industrie project richt zich op de mogelijkheden om klanten die zich in de buurt van een winkel begeven via een app een bericht te sturen (locatiespecifieke berichten) om ze tot een winkelbezoek te verleiden. Technologiebedrijven Lantech en Exclusive Networks, marketingadviesbureau M-Wise, en retailer Jeans Centre hebben bij het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam de vraag neergelegd op wat voor wijze klanten die zich in de nabijheid van een winkel begeven het beste middels locactiespecifieke berichten kunnen worden benaderd om ze naar de winkel te bewegen.

App-bericht

Op basis van literatuuronderzoek is een classificatie van te versturen berichten opgesteld. Deze berichten zijn gevalideerd met ruim 1000 klanten van de retailer Jeans Centre. Hieruit is gebleken dat klanten positief tegenover het ontvangen van een locatiespecifiek app-bericht staan, zeker indien dit bericht een speciale dagaanbieding bevat (bericht type ‘schaarste’) of de klant uitnodigt voor een gratis kop koffie of thee (bericht type ‘wederkerigheid’).

Pilot

Bezorgdheid om privacy en opdringerigheid bleken hierbij nauwelijks een rol te spelen. Door het daadwerkelijke app gebruik van klanten te analyseren zijn we erachter gekomen dat veel klanten hun optie om locatie te delen alsmede hun bluetooth uit hebben staan. Omdat beiden noodzakelijk zijn om goed te kunnen meten of klanten na de ontvangst van een app bericht ook echt naar de winkel te komen, is hier sprake van een technische bottleneck die het inzetten van locatiespecifieke berichten kan tegenwerken. Om toch te kijken wat locatiespecifieke app-berichten in de praktijk doen is een pilot uitgevoerd met 10 winkels van Jeans Centre. Hierbij is gemeten in hoeverre de inzet van locatiespecifieke app-berichten een invloed hebben op de directe omzet van de winkels. De resultaten laten zien dat er sprake is van enige invloed. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit ook voor andere winkeltypen opgaat.

Gepubliceerd door  CAREM 21 augustus 2019

Project Info

Startdatum 01 jul 2017
Einddatum 31 dec 2017