Centre for Economic Transformation | CET

Ontwikkeling nieuwe masteropleiding Digital Driven Business

Project

Het belang van data en opkomende digitale technologie voor het bedrijfsleven is groot en zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Om studenten op masterniveau te leren hoe zij met data en opkomende digitale technologie om kunnen gaan om business te ontwikkelen, is vanuit de HvA de professionele masteropleiding Digital Driven Business opgezet.

Master

Kenmerkend voor deze masteropleiding is haar multidisciplinaire karakter, waarbij er zowel gebruik wordt gemaakt van data- en technologiegerichte disciplines zoals informatica, wiskunde en business intelligence als bedrijfsgerichte disciplines zoals marketing, informatiesystemen en business administration. Bij de masteropleiding zijn drie faculteiten betrokken: de faculteit Business en Economie (penvoerder), de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, en de faculteit Techniek.

Ontwikkeling

Bij de ontwikkeling van de masteropleiding is door het ontwikkelteam gebruik gemaakt van een vaste klankbordgroep van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (o.a. IBM, Cisco, KPN), interviews in de beroepspraktijk, data van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), data van vacaturesites, internationale vakpublicaties, state-of-the-art academische literatuur, en een benchmark van gerelateerde masteropleidingen.

Skills

Onderwijskundig is er, op verzoek van het bedrijfsleven, voor agile onderwijsvormen gekozen waarbij studenten met verschillende achtergronden in projectteams leren samen te werken. Tevens is er aandacht voor specifieke 21st century skills. De masteropleiding Digital Driven Business is een fulltime doorstroommaster op het NLQF 7 niveau van één jaar die in het Engels wordt gegeven. Afgestudeerden verkrijgen de Master of Science (MSc) titel.

De masteropleiding is op 7 december 2018 door de panelcommissie van de NVAO onvoorwaardelijk goedgekeurd. De opleiding is 19 augustus 2019 van start gegaan. Meer informatie is te vinden via deze link .

Gepubliceerd door  CAREM 21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2016
Einddatum 31 dec 2018

Contact

Marlies Sandee
Godewijn Aldershoff
Els Bliekendaal