Centre for Economic Transformation | CET

De gevolgen van e-commerce op mobiliteit zijn nog slecht in beeld

Project

De groei van online aankopen brengt een verschuiving van consumentenverplaatsingen naar vrachtvervoer met zich mee. De impact hiervan op e-commerce is nog niet eerder duidelijk in kaart gebracht, maar zal zeker vragen om een andere aanpak op het gebied van beleid en stadslogistiek.

Het onderzoek

Het primaire doel van het onderzoek is om het inzicht in mobiliteitseffecten van e-commerce te vergroten om zo - zowel de beleidsmakers, webwinkels als de vervoerders van de goederen – gedegen advies te kunnen geven over eventueel te nemen maatregelen of oplossingen.

Om de doelstellingen van dit project te realiseren, worden de huidige situatie en de eventuele scenario’s op de lange termijn in kaart gebracht. In de eerste fase van dit onderzoek wordt gekeken naar de huidige situatie, specifiek naar:

  • De verschuiving in consumentenverplaatsingen en goederenvervoer door online aankopen
  • De verschuiving door het retourneren van artikelen
  • De verschuiving door transacties onder particulieren (Consumer-to-Consumer)

Om helder inzicht te krijgen in deze verschuivingen wordt er onderscheid gemaakt tussen cultuurverschillen en de verschillen tussen stadswijken, platteland en tussengebied. Dit biedt de gelegenheid om antwoord te geven op de vraag in hoeverre en verschil is tussen gesegmenteerde groepen in het verplaatsingsgedrag van de consument.

In de volgende fases van dit onderzoek zal nog worden gekeken naar:

Fase 2: De impact in verschillende scenario’s uitkristalliseren

Fase 3: Mogelijke oplossingen aandragen

Naar verwachting wordt er in 2017 een start gemaakt met fase 2.

Samenwerking

Dit project is een samenwerkingsverband tussen het lectoraat online ondernemen van Dr. Jesse Weltevreden en het lectoraat City logistiek van Dr. Walther Ploos van Amstel.

Het projectteam

Gepubliceerd door  CAREM 18 januari 2024

Project Info

Startdatum 06 okt 2016