Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Bewonersparticipatie in Bijlmer Centrum

Project

Het gebied Bijlmer Centrum in stadsdeel Zuidoost bestaat uit verschillende buurten met elk hun eigen dynamiek en actieve bewonersnetwerken. Bewoners kennen hun buurt als geen ander en hebben diverse wensen en ideeën.

broertjes in zuidoost

Hoe bepaal je als stadsdeel, samen met deze verschillende groepen, welke vraagstukken op buurtniveau aandacht krijgen? Hoe organiseer je een goede vertegenwoordiging van de buurt en wat is de beste manier om de communicatie tussen bewoners en het stadsdeel vorm te geven? Een groep eerstejaars Bestuurskunde verkent, in opdracht van het stadsdeel, gedurende de eerste twee blokken van het academisch jaar de mogelijkheden.

Ze bestuderen de theorie en gaan met bewoners in gesprek. Is er bijvoorbeeld draagvlak voor een bewonersplatform? Of zijn er andere innovatieve manieren te bedenken die aansluiten bij de behoefte van de wijk? De studenten presenteren hun voorstellen aan het stadsdeel en één van deze voorstellen wordt verder uitgewerkt.

Contact | Gelske Martens - g.h.martens@hva.nl | Eden Berhane – e.berhane@amsterdam.nl

Gepubliceerd door  Urban Governance 6 december 2016

Project Info

Startdatum 05 nov 2015