Centre for Applied Research on Business and Economics

Human resource management in de economie van de 21ste eeuw

Project

Een aantal actuele issues die we waarnemen met betrekking tot arbeid zoals de beloningsproblematiek, de opkomst van ZZP’ers, de pensioenproblematiek en vergrijzing, staat in het brandpunt van de belangstelling.

De oplossingsrichting die wordt gezocht is over het algemeen vrij beperkt: het afschaffen van bonussen, het reguleren van ZZP’ers, het vasthouden aan één pensioengerechtigde leeftijd. Waar het aan ontbreekt in de analyse is dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de structurele veranderingen die gaande zijn binnen de institutionele context van de economie. Ondernemingen veranderen van karakter, eigendomsverhoudingen verschuiven, arbeid is niet langer tijd- en plaatsgebonden, aan het management van en binnen ondernemingen worden andere eisen gesteld en het menselijk kapitaal wordt steeds belangrijker. Het lijkt er op alsof deze veranderingen niet gezien worden en het uitbreken van de kredietcrisis heeft het uitzicht hierop niet verbeterd. Oplossingen voor de actuele problemen zullen moeten worden gezocht binnen de context van de nieuwe institutionele verhoudingen. Hier lijkt een taak te zijn weggelegd voor HRM. De vraag is of HRM hier al aan toe is. Vooralsnog heeft HRM de schijn tegen. HRM heeft alleen kans van slagen als het meer dan voorheen rekeningn houdt met de veranderende context. Bestaande theoretische modellen, ontwikkeld ten tijde van de tweede industriële revolutie, schieten tekort; nieuwe zullen moeten worden ontwikkeld. Is het niet tijd voor een paradigma shift voor HRM?

Gepubliceerd door  CAREM 18 augustus 2014

Project Info

Startdatum 13 nov 2008

Contact

Peter Blok
Promotor: J. Strikwerda (UvA)
Co-promotor: Dr. Buitelaar