Centre for Applied Research on Business and Economics

Teamstages

Project
Op het verzoek van TEAMstages 2.0 Amsterdam doet het lectoraat gHRM in samenwerking met Lectoraat Geintegreerd Pedagogisch Handelen van INHolland beschrijvend, begeleidend en activerend onderzoek naar een speciale vorm van stagelopen voor mbo-ers en hbo-ers.

Het in 2006 gestarte experimenteel samenwerkingsproject in Amsterdam voor scholen en bedrijven heeft als doel jongeren in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs beter voor te bereiden op hun werkend leven door een intensieve stage in teamverband. Het project is gericht op het ontwikkelen van beroepscompetenties en vaardigheden zoals samenwerken, projecten organiseren, leiderschap en innovatie.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de extra leeropbrengsten van TEAMstages t.o.v. de traditionele stage, zowel voor MBO als voor HBO studenten.

Dit project is een onderdeel van het thema 'Individuele studie en arbeidloopbanen' .

Gepubliceerd door  CAREM geen open dag meer

Project Info

Startdatum 28 mrt 2012