Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Teams over diversiteit en studiesucces in het HBO

Project
In het kader van het sturen op studiesucces heeft het lectoraat een traject opgezet gericht op het docententeam.

Met het traject 'een goed gesprek over studiesucces en diversiteit' wordt de relatie gelegd tussen de ervaringen van teamleden en acties die in het kader van studiesucces staan gepland.

Het traject leidt tot het delen van kennis en ervaringen als basis voor gerichte stappen en verbeteringen in de uitvoering van het werk. Het traject is gekoppeld aan een onderzoek binnen teams van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam.

Dit project is een onderdeel van het thema 'Instituties:relatie school versus bedrijfsleven' .

Gepubliceerd door  CAREM geen open dag meer

Project Info

Startdatum 28 mrt 2012