Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Promotieonderzoek door Hafid Ballafkih.

Promotor: Prof. Dr. Herman van de Werfhorst (UvA)/ Copromotor: Dr. Martha Meerman.

Dit promotieonderzoek is gestart in 2008 en gaat in op de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt van jonge schoolverlaters. Het doel van het onderzoek is inzicht verwerven in de persoons- en organisatiekenmerken die invloed hebben op het socialisatieproces van nieuw toetredende jongeren op de arbeidsmarkt.

Dit project is een onderdeel van het thema 'Instituties:relatie school versus bedrijfsleven' .

Gepubliceerd door  CAREM geen open dag meer

Project Info

Startdatum 07 mrt 2012