Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Vanuit de Regio Zuidelijk Noord-Holland is het lectoraat benaderd uit te zoeken of zij-instroom in het VMBO tot de mogelijkheden behoort. Hoe kan het onderwijs beter samenwerken met bedrijven niet alleen in gedachten maar ook in het concreet uitwisselen van personeel en stagiaires?

Doel van dit onderzoek van het onderzoek is de mogelijkheden te verkennen om de instroom van praktijkinstructeurs in het VMBO te vergroten en daarmee tegemoet te komen aan het voorspelde lerarentekort. Na 2012 lopen deze tekorten naar aanleiding van de uitbreidingsvraag, de uitstroom en de pensionering, snel op (Stamos 2008). Voor zover nu bekend zijn de tekorten in de techniek, zorg en welzijn en exacte vakken het grootst. De lerarenopleidingen alleen kunnen niet tegemoetkomen aan deze tekorten.

Het tweede doel van het onderzoek is: het versterken van de band tussen het bedrijfsleven en het VMBO in de regio. Immers voor het bedrijfsleven is goed initieel onderwijs van vitaal belang voor de inzetbaarheid van toekomstige werknemers. Het VMBO van haar kant moet goed op de hoogte zijn van de actuele vereisten van het bedrijfsleven. Het lerarentekort wordt aangegrepen om een duurzame relatie tot stand te brengen en vorm te geven.

Dit project is een onderdeel van het thema 'Instituties:relatie school versus bedrijfsleven' .

Gepubliceerd door  CAREM geen open dag meer

Project Info

Startdatum 28 mrt 2012