Hogeschool van Amsterdam

Centre for Applied Research on Business and Economics

Leren omgaan met de multiculturalisering van het beroepsonderwijs

Project
De vraag voor dit onderzoek kwam regelrecht uit het mbo waarna het hbo zich aansloot. Centrale onderzoeksvraag is 'Op welke wijze (teams van) docenten in het mbo en hbo reageren op de multiculturalisering van het beroepsonderwijs en welke opvattingen en praktijken over de multiculturalisering de ronde doen in het beroepsonderwijs?'.

Het antwoord op de vraag is verkregen door interviews met docenten en opleidingsmanagers, observatie van team- en afdelingsgesprekken over het onderwerp, documentanalyse etc.

Het onderzoek is uitgevoerd door hbo docenten, onderzoeker van de RUL (opleidingskunde) en studenten. In december 2009 is een basis rapportage verschenen. 2010 stond in het teken van het uitzetten van de kennis door het schrijven van publicaties, het houden van lezingen en workshops en het schrijven van een vervolgonderzoek.

Dit project is een onderdeel van het thema 'Instituties:relatie school versus bedrijfsleven' .

Gepubliceerd door  CAREM geen open dag meer

Project Info

Startdatum 28 mrt 2012